Contingut principal

Ajuntament de Dénia

Actualitat

L’Ajuntament de Dénia reforça els recursos per a facilitar la tramitació de les ajudes directes Parèntesi a autònoms i microempreses

L’Ajuntament de Dénia s'ha adherit a la línia d'ajudes Parèntesi promoguda per la Generalitat Valenciana per a ajudar a autònoms i microempreses dels sectors més afectats per les restriccions derivades de la pandèmia. A Dénia li corresponen 2.290.020 euros, que proveiran entre la Generalitat Valenciana (el 62,5%), la Diputació d'Alacant (el 22,5%) i l’Ajuntament de Dénia, que aportarà el 15% del total, és a dir, 343.503 euros, ja contemplats en el seu pressupost de 2021.

Hui, la Junta de Govern Local ha aprovat les bases d'aquestes ajudes que es gestionaran des de l'ajuntament. El termini per a sol·licitar-les serà de 15 dies hàbils des de la seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant, prevista per a la setmana que ve.

L'alcalde, Vicent Grimalt, ha destacat “l’esforç extra” realitzat des de l’Ajuntament de Dénia perquè les ajudes i tota la informació relacionada amb les mateixes arribe al major nombre de persones, “ja que és una prioritat per a aquest equip de govern ajudar als sectors més afectats per aquesta pandèmia”.

Les accions de difusió van començar fa unes setmanes amb la posada en marxa d'un servei d'informació atés des de Creama Dénia que envia totes les actualitzacions sobre les ajudes a qui s'incorpore a un llistat d'enviament per correu electrònic. Les sol·licituds d'incorporació han arribat ja a 125, segons ha esmentat l'alcalde.

També s'ha habilitat el correu electrònic ajudaempreses@ayto-denia.es en el qual es pot sol·licitar informació sobre la possibilitat d'ajornament de les liquidacions amb l'ajuntament, un aspecte important si es té en compte que per a ser beneficiari de les ajudes Parèntesi, entre altres, és imprescindible que el sol·licitant estiga al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. Els sol·licitants que tinguen deutes, però hagen sol·licitat degudament l'ajornament, també podran presentar-se a la convocatòria.

I hui s'ha presentat la guia amb informació d'utilitat per a sol·licitar les ajudes que ha elaborat l’Ajuntament de Dénia i que es podrà consultar des de demà en el seu web www.denia.es. El regidor de Serveis Econòmics, Paco Roselló, ha repassat els principals requisits recollits en les bases de la convocatòria i que es poden consultar en aquesta guia.

Poden optar a les ajudes Parèntesi els autònoms i microempreses amb un màxim de 10 persones treballadores que exercisquen l'activitat a Dénia, la Xara i Jesús Pobre. Com ja s'ha dit, han d'estar al dia de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i estar en funcionament actualment.

Respecte a la quantia de les ajudes, Roselló ha indicat que es concediran un màxim de 2.000 euros per autònom o microempresa i una quantitat addicional de 200 euros per cada persona treballadora afiliada a la Seguretat Social a data de 31 de desembre de 2020. Amb tot, cada sol·licitant podrà percebre una ajuda màxima de 4.000 euros.

Quant a quines despeses són subvencionables, les bases estableixen que aquelles despeses corrents realitzades entre l'1 d'abril de 2020 i la data de sol·licitud de les ajudes. Com a exemples, despeses d'arrendament del local comercial, en subministrament d'energia elèctrica, aigua, gas i comunicacions, despeses d'interessos d'hipoteques vinculades a l'establiment comercial o despeses de personal en sous, salaris i quotes de la Seguretat Social.

La presentació de les sol·licituds es realitzarà exclusivament de manera telemàtica, a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Dénia (https://oac.denia.es) i aniran gestionant-se segons es vagen presentant, ha assenyalat Roselló. Per a agilitar el procés, l'ajuntament destinarà temporalment a 10 treballadors de diversos departaments municipals a reforçar la plantilla encarregada de les tasques de tramitació de les ajudes.

Una vegada verificats tots els requisits de les persones sol·licitants, la Junta de Govern Local resoldrà la concessió de les ajudes i l'import de cadascuna.

L'edil de Serveis Econòmics ha plantejat que es poden presentar dos escenaris possibles. D'una banda, que el nombre de sol·licituds presentades siga major que els 2.290.000 euros de les ajudes que corresponen a Dénia. En aquest cas es realitzarà un prorrateig d'aquest import global entre els beneficiaris de manera que ningú es quede sense ajuda. En l'altre extrem, pot succeir que el nombre de sol·licituds siga menor que l'import de les ajudes. En aquest supòsit, ha explicat Roselló, es destinaria l'excedent a ampliar la convocatòria a altres sectors d'activitat també afectats per la pandèmia, seguint la recomanació de la Generalitat Valenciana.

Bonificació en les taxes

Finalment, Grimalt ha subratllat que l'ajuntament continuarà prestant l'ajuda que siga possible als sectors econòmics que més estan patint els efectes de la crisi sanitària. En aquest sentit, ha indicat que es donarà continuïtat a les ajudes econòmiques per a empreses i autònoms dels sectors de comerç, hostaleria, turisme i altres activitats consistents en la bonificació en el pagament de les taxes de recollida de fem i d'ocupació de via pública.

Igual que en 2020, la taxa d'ocupació de via pública es calcularà en funció dels dies en què l'ocupació ha sigut efectiva i es liquidarà a final d'any.

L’Ajuntament de Dénia reforça els recursos per a facilitar la tramitació de les ajudes direc...

Altres notícies

Anar al principi de la pàgina