Contingut principal

Ajuntament de Dénia

Actualitat

L’Ajuntament de Dénia modifica les bases de les ajudes Parèntesi a autònoms i microempreses perquè puguen optar-hi més beneficiaris

El termini de presentació de sol·licituds s’amplia fins al 24 de març de 2021

L’alcalde, Vicent Grimalt, ha signat hui el decret de modificació de les bases i la convocatòria de les ajudes directes Parèntesi per a autònoms i microempreses de fins a 10 persones treballadores de Dénia, la Xara i Jesús Pobre que obri la porta a la participació d’un nombre major de beneficiaris.


D’una banda, se suprimeix el requisit que els sol·licitants hagen d’estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. Este canvi se sustenta en una nota informativa publicada per la Direcció General d’Administració Local amb data de 2 de març que assenyala que els municipis “tenen la possibilitat d’exonerar als potencials beneficiaris de les ajudes del Pla Resistir, en què estan incloses les ajudes Parèntesi, d’este requisit”.


Així doncs, considerant “les raons d’interés públic” que tenen les ajudes, justificades en la necessitat d’adoptar mesures urgents de suport per a reforçar els sectors greument afectats en la seua economia i per tractar d’evitar un deteriorament major del teixit empresarial de Dénia, la Xara i Jesús Pobre, alhora que ajudar a la conservació de l’ocupació, l’ajuntament ha decidit fer ús d’esta possibilitat i exonerar els sol·licitants del requisit, eliminant-lo de les bases.


Així mateix, s’ha modificat també el punt primer de les bases amb l’objectiu de poder ajudar a totes les activitats que s’exerceixen al terme municipal de Dénia, i s’estableix que poden optar aquelles empreses que tinguen el domicili fiscal, social o de l’activitat a Dénia, la Xara o Jesús Pobre.


Finalment, per tal de no perjudicar els potencials beneficiaris amb estes modificacions, el decret amplia el termini de presentació de sol·licituds fins al 24 de març de 2021.


Cal recordar que l’import global de les ajudes Parèntesi per a Dénia és de 2.290.020 euros, que proveiran entre la Generalitat Valenciana (el 62,5%), la Diputació d’Alacant (el 22,5%) i l’Ajuntament de Dénia, que aportarà el 15% del total, és a dir, 343.503 euros.


En el repartiment de les ajudes es concediran un màxim de 2.000 euros per autònom o microempresa i una quantitat addicional de 200 euros per cada persona treballadora afiliada a la Seguretat Social en data de 31 de desembre de 2020.


La presentació de sol·licituds es realitzarà exclusivament de manera telemàtica, a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Dénia (https://oac.denia.es).


En la web de l’ajuntament, www.denia.es, s’hi troba material informatiu d’utilitat sobre les ajudes i com sol·licitar-les.


L’Ajuntament de Dénia modifica les bases de les ajudes Parèntesi a autònoms i microemprese...
Anar al principi de la pàgina