Ajuntament de Dénia

Hisenda

Més informació
Foto Tresoreria

Telèfon

96 578 01 00

Web

http://www.denia.es

e-mail

serveis_economics@ayto-denia.es

Adreça

Pl. Consititució, 10
Situar en el plànol

Tresoreria

Tresoreria
La tresoreria comprén, entre altres funciones, el maneig, custòdia i planificació de tots els recursos económics-financers de l’entitat local (fons, valors i efectes) i la gestió d’ingressos i recaptació, de conformitat amb el que estableixen les disposicions legals vigents. El servei de tresoreria està compost pels següents departaments:
-Tresoreria General
-Gestió d’ingressos i recaptació.

Qualsevol gestió que corresponga a les funcions de tresoreria s’ha de fer mitjançant un formulari normalitzat, que es pot obtindre en les dependències municipals o bé es pot descarregar directament del web municipal.
 
Horari

De 8:00 h a 15:00 h
Tècnics amb cita prèvia (de 11:30 h a 14:30 h )