Contingut principal

Ajuntament de Dénia

Ocupació

Personal temporal

Ofertes ocupació personal temporal
Denominació Places Puestos Accés
Any 2020_Grup C1/C2, PROVISIÓ (interna) SECRETARI/SECRETÀRIA PARTICULAR ALCALDIA, sistema LLIURE DESIGNACIÓ - 1 PROVISIÓ LLIURE DESIGNACIÓ
ANY 2019-BTT GRADUAT/DA - - LLIRE
ANY 2019-BTT INFERMERIA - - BORSA
Anar al principi de la pàgina