Ajuntament de Dénia

Benestar Social

Serveis Socials

La Regidoria de Benestar Social aglutina totes les àrees i temàtiques d'interés social municipal, centrant-se principalment en la informació, atenció i intervenció a:

- Associacions socials i ONGs
- Gent major
- Igualtat d'oportunitats entre hòmens i dones
- Família i menors
- Immigrants
- Pensions i prestacions econòmiques
- Prevenció d'addiccions
- Discapacitats
- Voluntariat social

Telèfons:
96 642 15 55
96 642 09 05
96 578 46 80
96 578 99 77
Horari

De 8 a 15h