Contingut principal

Ajuntament de Dénia

Benestar Social

La Seu d'Associcions

És un edifici de l'Il·lm. Ajuntament de Dénia, destinat al foment del teixit social del municipi, que s’ha posat a disposició de les entitats ciutadanes sense ànim de lucre, i servirà tant d'espai per a reunions com per al desenvolupament d'activitats en benefici de la ciutadania.

Objectiu:
Fomentar la iniciativa social, afavorir l'associacionisme i el voluntariat, recolzar la gestió associativa i la realització d'activitats d'iniciativa pròpia.

Reglament de funionament de la Seu d'Associacions (BOP nº127 de 6 de juliol de 2011, pág. 29)

Horari

De dilluns a divendres de 10 a 13h. i de 16 a 20h

Anar al principi de la pàgina