Contingut principal

Ajuntament de Dénia

Urbanisme

Control Urbanistic i Serveis Generals

ATENCIÓ A LA CIUTADANIA DURANT L’ESTAT D’ALARMA PER PREVENCIÓ DEL COVID19

L'Àrea de Territori està funcionant a ple rendiment mitjançant TELETREBALL, la qual cosa ha permés agilitar la tramitació dels expedients. Tot això en el marc de les normes específiques dictades en el context de l'Estat d'Alarma decretat per a la prevenció del COVID19, per les quals queda suspesa l'atenció presencial durant el mateix en aplicació de serveis mínims segons Decret d'Alcaldia de data 13 de març de 2020.

 L'Àrea de Territori posa a la disposició de la ciutadania el servei d'atenció telefònica especialitzat en matèria d’urbanisme a través del telèfon habitual de l'àrea 966424143.

 És important que en realitzar qualsevol consulta urbanística indique la referència cadastral i l’adreça completa de l'immoble.

 Podran també posar-se en contacte amb nosaltres a través de l’ADREÇA DE CORREU ELECTRÒNIC urbanisme@ayto-denia.es.

 Si vol contactar directament amb Infraestructures, podrà dirigir-se a l’adreça de correu electrònic obresiprojectes@ayto-denia.es.

 Així mateix i per a consultes de caràcter tècnic, poden sol·licitar CITA PRÈVIA TELEFÒNICA AMB L'ARQUITECTE MUNICIPAL D'URBANISME: Les persones que ho sol·liciten seran ateses personalment per l'arquitecte municipal els divendres, prèvia petició de cita, on caldrà indicar expedient relacionat o/i objecte específic de la consulta a l’adreça de correu electrònic urbanisme@ayto-denia.es.

 Una vegada sol·licitada la cita, rebran indicació de dia i hora en el qual l'arquitecte municipal contactarà amb elles per a resoldre les seues consultes.

 Aquest servei de cita prèvia i consultes tècniques no atendrà dubtes sobre l'estat dels expedients, ja que les persones interessades podran accedir a aquests a través de la seu electrònica i la seua carpeta ciutadana. Per a facilitar aquesta informació, ELS INFORMES TÈCNICS que s’emeten seran VISIBLES PER A LES PERSONES INTERESSADES.

 Així mateix, la ciutadania podrà consultar amb l’OAC (Oficina d'atenció a la ciutadania) al número de telèfon 96 646 70 09, de 9 a 14 h, de dilluns a divendres.

 ELS TERMINIS DE TRAMITACIÓ DE LLICÈNCIES, ESMENES, SOL·LICITUDS ETC. ESTAN SUSPESOS DURANT L'ESTAT D'ALARMA en els termes disposats per la normativa vigent, no obstant això les persones interessades poden continuar presentant sol·licituds i documentació per mitjans telemàtics i altres que s'habiliten.

 AQUESTA INFORMACIÓ DEIXA SENSE EFECTE LA REFLECTIDA SOBRE ATENCIÓ AL PÚBLIC EN RÈGIM ORDINARI CONTINGUDA EN AQUESTA MATEIXA PÀGINA.

 INSTRUCCIONS PER PRESENTAR DE MANERA TELEMÁTICA SOLICITUTS EN LA SEU ELECTRÓNICA DEL M.I. AJUNTAMENT DE DÉNIA

GESTIONS MES HABITUALS QUE POT REALITZAR A L´AREA DE TERRITORI:

 1.  Llicència Obra Menor                                                 Tràmit OAC    Preguntes freqüents
 2.  Llicència Obra Major
 3.  Declaració Responsable Obra Menor                           Tràmit OAC   Preguntes freqüents
 4.  Comunicació Prèvia Obra Menor                                  Tràmit OAC   Preguntes freqüents
 5.  Llicència Primera Ocupació Sol No Urbanitzable                               Preguntes freqüents
 6.  Declaració Responsable Primera Ocupació amb Obra                       Preguntes freqüents
 7.  Declaració Responsable Primera Ocupació Edificació Existent Sol Urbà            Preguntes freqüents
 8.  Declaració Responsable de Segona y Posterior Ocupació Sol Urbà (renovació)  Preguntes freqüents
 9.  Llicència Parcelació, Segregació y Declaració d’Innecesarietat
 10.  Llicència Divisió Horitzontal, Complex Inmobiliari o Declaració d’ Innecesarietat
 • INFORMACIÓ GENERAL I ESTAT TRAMITACIÓ EXPEDIENTS (PRESENCIAL)
  • De 09’00 a 14’00 de dilluns a divendres enl’OAC (Oficina d’Atenció al Ciutadà) Plaça Constitució nº 10, Baixos Ajuntament.
   • Telèfon 96 646 70 09.
 • INFORMACIÓ I ATENCIÓ ESPECIALITZADA EN MATÈRIA D’URBANISME (PRESENCIAL, TELEFÒNICA o CORREU ELECTRONIC urbanisme@ayto-denia.es.)
  • D’ 11’00 a 14’00 de dilluns a divendres en URBANISME, Ronda de les Muralles 42.
   • Telèfons : 96 646 70 51 i 96 646 70 65.
 • DECLARACIÓ RESPONSABLE 1ª, 2ª OCUPACIÓ I EDIFICACIÓ EXISTENT (revisió potestativa de documentació prèvia a la presentació en l’OAC.
  • D’ 11’00 a 14’00 de dilluns a divendres en URBANISME, Ronda de les Muralles 42.
   • Telèfon : 96 646 70 70.
 • PETICIÓ DE CITES.
  • Per correu electrònic:
  • Presencial o telefónica:
   • D’ 11’00 a 14’00 de dilluns a divendres en URBANISME, Ronda de les Muralles 42.
    • TAG’s(advocades) i TÈCNICS, telèfon 96 646 70 51
    • CAP DE DEPARTAMENT telèfon 96 646 70 54
    • REGIDORA, telèfon 96 646 70 57.
LES VISITES AMB TAG’s, TÈCNICS, CAP DE DEPARTAMENT I REGIDORA ES DEMANARAN SEMPRE AMB CITA PRÈVIA.

Qualsevol gestió que corresponga al Departament de Control Urbanístic i Serveis Generals s'ha de fer mitjançant formulari normalitzat,  que es pot obtindre en el mateix Departament, en la OAC o descarregar-se del WEB municipal.

Horari

General:
Dilluns a divendres de 11 a 14 hrs.

Enllaços d'interés

Anar al principi de la pàgina