Contingut principal

Ajuntament de Dénia

Urbanisme

Control Urbanistic i Serveis Generals

ÀREA D’URBANISME
HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC:
 • INFORMACIÓ GENERAL I ESTAT TRAMITACIÓ EXPEDIENTS (PRESENCIAL)
  • De 09’00 a 14’00 de dilluns a divendres enl’OAC (Oficina d’Atenció al Ciutadà) Plaça Constitució nº 10, Baixos Ajuntament.
   • Telèfon 96 646 70 09.
 • INFORMACIÓ I ATENCIÓ ESPECIALITZADA EN MATÈRIA D’URBANISME (PRESENCIAL, TELEFÒNICA o CORREU ELECTRONIC urbanisme@ayto-denia.es.)
  • D’ 11’00 a 14’00 de dilluns a divendres en URBANISME, Ronda de les Muralles 42.
   • Telèfons : 96 646 70 51 i 96 646 70 65.
 • DECLARACIÓ RESPONSABLE 1ª, 2ª OCUPACIÓ I EDIFICACIÓ EXISTENT (revisió potestativa de documentació prèvia a la presentació en l’OAC.
  • D’ 11’00 a 14’00 de dilluns a divendres en URBANISME, Ronda de les Muralles 42.
   • Telèfon : 96 646 70 70.
 • PETICIÓ DE CITES.
  • Per correu electrònic:
  • Presencial o telefónica:
  • D’ 11’00 a 14’00 de dilluns a divendres en URBANISME, Ronda de les Muralles 42.
   • TAG’s(advocades) i TÈCNICS, telèfon 96 646 70 51
   • CAP DE DEPARTAMENT telèfon 96 646 70 54
   • REGIDORA, telèfon 96 646 70 57.
LES VISITES AMB TAG’s, TÈCNICS, CAP DE DEPARTAMENT I REGIDORA ES DEMANARAN SEMPRE AMB CITA PRÈVIA.

Qualsevol gestió que corresponga al Departament de Control Urbanístic i Serveis Generals s'ha de fer mitjançant formulari normalitzat,  que es pot obtindre en el mateix Departament, en la OAC o descarregar-se del WEB municipal.

Horari

General:
Dilluns a divendres de 11 a 14 hrs.

Anar al principi de la pàgina