Ajuntament de Dénia

Cultura

Més informació
Arxiu Històric

Telèfon

96 642 09 40

Web

http://www.denia.es

e-mail

archivo@ayto-denia.es

Adreça

Pl. d´Enric Valor s/n
Situar en plànol

Arxiu municipal

QUE OFERIM AlS CIUTADANS:

DOCUMENTS HISTÒRICS I ADMINISTRATIUS:
Trobaràs informació sobre la història de Denia en general. Organitzem, conservem i servim la documentació històrica i administrativa de l'Ajuntament de Denia, així com la documentació incorporada i altres materials.

HEMEROTECA HISTÒRICA COMARCAL: Consulta de premsa històrica, llibres de festes i altres impresos de la Marina Alta.

BIBLIOTECA DE L'ARXIU: Consulta de publicacions especialitzades sobre Denia i la Marina Alta.

BECA D'INVESTIGACIÓ: Beca bianual per al foment de la recerca sobre Denia i la Marina Alta.

PROJECTES: Cerca als teus avantpassats: cerca de les famílies de Denia.

GESTIONS: Atenció al públic: Informació i assessorament als usuaris.
Cerques documentals i legislatives.
Consulta en sala i via e-mail.
Reproduccions en fotocòpies i en format digital. Visites concertades. 
 
Horari
De dilluns a divendres de 8 a 15 hores

VESPRADES PRÈVIA PETICIÓ
 Tel. 96-642 09 40
 e-mail: archivo@ayto-denia.es