Contenido principal

Ayuntamiento de Dénia

Agenda concejales

Actividad Concejal/a Fecha
10.00h. C.I JOVENTUT, ESPORTS, SALUD PÚBLICA, HABITATGE I NORMALITZACIÓ Raúl García de la Reina Martinez 16/07/2024
10.00h. C.I JOVENTUT, ESPORTS, SALUD PÚBLICA, HABITATGE I NORMALITZACIÓ Maria Josep Ripoll Berenguer 16/07/2024
10.00h. C.I JOVENTUT, ESPORTS, SALUD PÚBLICA, HABITATGE I NORMALITZACIÓ Javier Scotto Di Tella 16/07/2024
10.00h. C.I JOVENTUT, ESPORTS, SALUD PÚBLICA, HABITATGE I NORMALITZACIÓ Marta Gascó Julio 16/07/2024
13.00h. C.I CULTURA I FESTES Raúl García de la Reina Martinez 16/07/2024
13.00h. C.I CULTURA I FESTES Marta Gascó Julio 16/07/2024
13.00h. C.I CULTURA I FESTES Javier Scotto Di Tella 16/07/2024
13.00h. C.I CULTURA I FESTES Maria Josep Ripoll Berenguer 16/07/2024
10.00 h C.I Joventut, esports, salut pública, habitatge i normalització lingüística Rafael Ferrán Carrió Company 16/07/2024
10.00 h C.I Joventut, esports, salut pública, habitatge i normalització lingüística Valentín Alcalà Martinez 16/07/2024
13.00 h C.I Cultura i festes Rafael Ferrán Carrió Company 16/07/2024
13.00 h C.I Cultura i festes Valentín Alcalà Martinez 16/07/2024
10.00 h C.I. Igualtat, polítiques inclusives, majors i educació María José García Roselló 17/07/2024
10.00 h C.I. Igualtat, polítiques inclusives, majors i educació Rafael Ferrán Carrió Company 17/07/2024
13.00h Junta de Govern Local Javier Scotto Di Tella 17/07/2024
13.00 h Junta de Govern Local María José García Roselló 17/07/2024
13.00 h Junta de Govern Local Rafael Ferrán Carrió Company 17/07/2024
10.00h. C.I IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES, MAJOR I EDUCACIÓ Alcalde - Vicent Grimalt Boronat 17/07/2024
10.00h. C.I IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES, MAJOR I EDUCACIÓ Javier Scotto Di Tella 17/07/2024
10.00h. C.I IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES, MAJOR I EDUCACIÓ Marta Gascó Julio 17/07/2024
10.00h. C.I IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES, MAJOR I EDUCACIÓ Raúl García de la Reina Martinez 17/07/2024
13.00h Junta de Govern Local Alcalde - Vicent Grimalt Boronat 17/07/2024
13.00h Junta de Govern Local Maria Josep Ripoll Berenguer 17/07/2024
13.00h Junta de Govern Local Fracesc Josep Roselló Sirerol 17/07/2024
13.00h Junta de Govern Local Raúl García de la Reina Martinez 17/07/2024
10.00h C.I SEGURETAT CIUTADANA Javier Scotto Di Tella 18/07/2024
10.00h C.I SEGURETAT CIUTADANA Alexandra Gertrudix Sánchez 18/07/2024
10.00h C.I SEGURETAT CIUTADANA José Domenech Mahiques 18/07/2024
10.00h C.I SEGURETAT CIUTADANA Marta Gascó Julio 18/07/2024
13.00h. C.I TERRITORI I TRANSICIÓ Maria Josep Ripoll Berenguer 18/07/2024
13.00h. C.I TERRITORI I TRANSICIÓ Alexandra Gertrudix Sánchez 18/07/2024
13.00h. C.I TERRITORI I TRANSICIÓ José Domenech Mahiques 18/07/2024
13.00h. C.I TERRITORI I TRANSICIÓ Fracesc Josep Roselló Sirerol 18/07/2024
10.00 h C.I Protecció Ciutadana María José García Roselló 18/07/2024
10.00 h C.I Protecció Ciutadana Rafael Ferrán Carrió Company 18/07/2024
13.00 C.I Territori i Transició Ecològica Rafael Ferrán Carrió Company 18/07/2024
13.00 C.I Territori i Transició Ecològica Valentín Alcalà Martinez 18/07/2024
10.00 C.I Promoció Econòmica María José García Roselló 19/07/2024
10.00 C.I Promoció Econòmica Rafael Ferrán Carrió Company 19/07/2024
13.00 C.I d'Hisenda María José García Roselló 19/07/2024
13.00 C.I d'Hisenda Rafael Ferrán Carrió Company 19/07/2024
10.00h. C.I PROMOCIÓ ECONÒMICA Fracesc Josep Roselló Sirerol 19/07/2024
10.00h. C.I PROMOCIÓ ECONÒMICA Alexandra Gertrudix Sánchez 19/07/2024
10.00h. C.I PROMOCIÓ ECONÒMICA José Domenech Mahiques 19/07/2024
10.00h. C.I PROMOCIÓ ECONÒMICA Raúl García de la Reina Martinez 19/07/2024
13.00h. C.I HISENDA I COMPTES Fracesc Josep Roselló Sirerol 19/07/2024
13.00h. C.I HISENDA I COMPTES Marta Gascó Julio 19/07/2024
13.00h. C.I HISENDA I COMPTES José Domenech Mahiques 19/07/2024
13.00h. C.I HISENDA I COMPTES Alexandra Gertrudix Sánchez 19/07/2024
13.00h Junta de Govern Local Raúl García de la Reina Martinez 24/07/2024
13.00h Junta de Govern Local Fracesc Josep Roselló Sirerol 24/07/2024
13.00h Junta de Govern Local Maria Josep Ripoll Berenguer 24/07/2024
13.00h Junta de Govern Local Alcalde - Vicent Grimalt Boronat 24/07/2024
13.00 h Junta de Govern Local Rafael Ferrán Carrió Company 24/07/2024
13.00 h Junta de Govern Local María José García Roselló 24/07/2024
13.00h Junta de Govern Local Javier Scotto Di Tella 24/07/2024
19.00 h Ple ordinari María José García Roselló 25/07/2024
19.00 h Ple ordinari Rafael Ferrán Carrió Company 25/07/2024
19.00 h Ple ordinari Valentín Alcalà Martinez 25/07/2024
19.00 h. Ple ordinari Alcalde - Vicent Grimalt Boronat 25/07/2024
19.00 h. Ple ordinari Alexandra Gertrudix Sánchez 25/07/2024
19.00 h. Ple ordinari Fracesc Josep Roselló Sirerol 25/07/2024
19.00 h. Ple ordinari Javier Scotto Di Tella 25/07/2024
19.00 h. Ple ordinari José Domenech Mahiques 25/07/2024
19.00 h. Ple ordinari Maria Josep Ripoll Berenguer 25/07/2024
19.00 h. Ple ordinari Marta Gascó Julio 25/07/2024
19.00 h. Ple ordinari Raúl García de la Reina Martinez 25/07/2024
13.00h Junta de Govern Local Alcalde - Vicent Grimalt Boronat 31/07/2024
13.00h Junta de Govern Local Maria Josep Ripoll Berenguer 31/07/2024
13.00h Junta de Govern Local Fracesc Josep Roselló Sirerol 31/07/2024
13.00h Junta de Govern Local Raúl García de la Reina Martinez 31/07/2024
13.00 h Junta de Govern Local Rafael Ferrán Carrió Company 31/07/2024
13.00h Junta de Govern Local Javier Scotto Di Tella 31/07/2024
13.00 h Junta de Govern Local María José García Roselló 31/07/2024
Ir al princio de la página