Contenido principal

Ayuntamiento de Dénia

Agenda concejales

Actividad Concejal/a Fecha
13.00 h. Junta de Govern Local Raúl García de la Reina Martinez 05/10/2022
09.00 h. C.I.Extr. i Urg. Hisenda, RR HH, Modernització..... Fracesc Josep Roselló Sirerol 07/10/2022
09.00 h. C.I.Extr. i Urg. Hisenda, RR HH, Modernització..... José Domenech Mahiques 07/10/2022
09.00 h. C.I.Extr. i Urg. Hisenda, RR HH, Modernització..... Alexandra Gertrudix Sánchez 07/10/2022
20.00 h. Regidora Barri "Les Marines" Edfc. Joventud Alexandra Gertrudix Sánchez 10/10/2022
20.00 h. Regidora Barri "Oest-Campaments" Edfc. Portelles Maria Josep Ripoll Berenguer 11/10/2022
14.30 h. Junta de Govern Local Alcalde - Vicent Grimalt Boronat 13/10/2022
14.30 h. Junta de Govern Local Fracesc Josep Roselló Sirerol 13/10/2022
14.30 h. Junta de Govern Local Javier Scotto Di Tella 13/10/2022
14.30 h. Junta de Govern Local Maria Josep Ripoll Berenguer 13/10/2022
14.30 h. Junta de Govern Local Raúl García de la Reina Martinez 13/10/2022
09.00 h. C.I. Iguatat i polítiques inclusives Melania Ivars Rojas 18/10/2022
09.00 h. C.I. Iguatat i polítiques inclusives Alexandra Gertrudix Sánchez 18/10/2022
09.00 h. C.I. Iguatat i polítiques inclusives Javier Scotto Di Tella 18/10/2022
14.00 h. C.I. Sociocultural Raúl García de la Reina Martinez 18/10/2022
14.00 h. C.I. Sociocultural Fracesc Josep Roselló Sirerol 18/10/2022
14.00 h. C.I. Sociocultural Melania Ivars Rojas 18/10/2022
14.30 h. C.I. Polítiques del major Alexandra Gertrudix Sánchez 18/10/2022
14.30 h. C.I. Polítiques del major Melania Ivars Rojas 18/10/2022
14.30 h. C.I. Polítiques del major José Domenech Mahiques 18/10/2022
20.00 h. Regidor Barri "Paris Pedrera-Camp Roig" Casa de la Cultura José Domenech Mahiques 19/10/2022
13.00 h. Junta de Govern Local Alcalde - Vicent Grimalt Boronat 19/10/2022
13.00 h. Junta de Govern Local Fracesc Josep Roselló Sirerol 19/10/2022
13.00 h. Junta de Govern Local Javier Scotto Di Tella 19/10/2022
13.00 h. Junta de Govern Local Maria Josep Ripoll Berenguer 19/10/2022
13.00 h. Junta de Govern Local Melania Ivars Rojas 19/10/2022
13.00 h. Junta de Govern Local Raúl García de la Reina Martinez 19/10/2022
09.00 h. C.I. Protecció Ciutadana Javier Scotto Di Tella 20/10/2022
09.00 h. C.I. Protecció Ciutadana Raúl García de la Reina Martinez 20/10/2022
09.00 h. C.I. Protecció Ciutadana José Domenech Mahiques 20/10/2022
09.00 h. C.I. Protecció Ciutadana Fracesc Josep Roselló Sirerol 20/10/2022
14.00 h. C.I. de Territori ..... Maria Josep Ripoll Berenguer 20/10/2022
14.00 h. C.I. de Territori ..... José Domenech Mahiques 20/10/2022
14.00 h. C.I. de Territori ..... Alexandra Gertrudix Sánchez 20/10/2022
14.30 h. C.I. Transició ecològica Maria Josep Ripoll Berenguer 20/10/2022
14.30 h. C.I. Transició ecològica José Domenech Mahiques 20/10/2022
14.30 h. C.I. Transició ecològica Raúl García de la Reina Martinez 20/10/2022
09.00 h. C.I. Hisenda, RR HH, Modernització..... Fracesc Josep Roselló Sirerol 21/10/2022
09.00 h. C.I. Hisenda, RR HH, Modernització..... José Domenech Mahiques 21/10/2022
09.00 h. C.I. Hisenda, RR HH, Modernització..... Alexandra Gertrudix Sánchez 21/10/2022
13.00 h. Junta de Govern Local Alcalde - Vicent Grimalt Boronat 26/10/2022
13.00 h. Junta de Govern Local Fracesc Josep Roselló Sirerol 26/10/2022
13.00 h. Junta de Govern Local Javier Scotto Di Tella 26/10/2022
13.00 h. Junta de Govern Local Maria Josep Ripoll Berenguer 26/10/2022
13.00 h. Junta de Govern Local Melania Ivars Rojas 26/10/2022
13.00 h. Junta de Govern Local Raúl García de la Reina Martinez 26/10/2022
14.00 h. Ple Ordinari Alcalde - Vicent Grimalt Boronat 27/10/2022
14.00 h. Ple Ordinari Alexandra Gertrudix Sánchez 27/10/2022
14.00 h. Ple Ordinari Fracesc Josep Roselló Sirerol 27/10/2022
14.00 h. Ple Ordinari Javier Scotto Di Tella 27/10/2022
14.00 h. Ple Ordinari José Domenech Mahiques 27/10/2022
14.00 h. Ple Ordinari Maria Josep Ripoll Berenguer 27/10/2022
14.00 h. Ple Ordinari Melania Ivars Rojas 27/10/2022
14.00 h. Ple Ordinari Raúl García de la Reina Martinez 27/10/2022
10.00 h. Consellera Política Territorial, Obres Públiques.... Alcalde - Vicent Grimalt Boronat 02/11/2022
20.00 h. Regidor Barri "Port-Centre" Edf. Portelles Javier Scotto Di Tella 02/11/2022
19.00 h. Regidor Barri "Roques".. Edfc. Les Portelles Fracesc Josep Roselló Sirerol 08/11/2022
20.00 h. Regidor Barri "Montgó" Casa de la Cultura Raúl García de la Reina Martinez 08/11/2022
20.00 h. Regidora Barri " Les Rotes " Casa de la Cultura Melania Ivars Rojas 08/11/2022
13.00 h. Junta de Govern Local Alcalde - Vicent Grimalt Boronat 09/11/2022
13.00 h. Junta de Govern Local Fracesc Josep Roselló Sirerol 09/11/2022
13.00 h. Junta de Govern Local Melania Ivars Rojas 09/11/2022
13.00 h. Junta de Govern Local Javier Scotto Di Tella 09/11/2022
13.00 h. Junta de Govern Local Maria Josep Ripoll Berenguer 09/11/2022
13.00 h. Junta de Govern Local Raúl García de la Reina Martinez 09/11/2022
09.00 Ple Extraordinari José Domenech Mahiques 10/11/2022
09.00 Ple Extraordinari Alcalde - Vicent Grimalt Boronat 10/11/2022
09.00 Ple Extraordinari Alexandra Gertrudix Sánchez 10/11/2022
09.00 Ple Extraordinari Fracesc Josep Roselló Sirerol 10/11/2022
09.00 Ple Extraordinari Javier Scotto Di Tella 10/11/2022
09.00 Ple Extraordinari Maria Josep Ripoll Berenguer 10/11/2022
09.00 Ple Extraordinari Melania Ivars Rojas 10/11/2022
09.00 Ple Extraordinari Raúl García de la Reina Martinez 10/11/2022
20.00 h. Regidora Barri "Les Marines" Edfc. Joventud Alexandra Gertrudix Sánchez 14/11/2022
20.00 h. Regidora Barri "Oest-Campaments" Edfc. Portelles Maria Josep Ripoll Berenguer 15/11/2022
09.00 h. C.I. Iguatat i polítiques inclusives Melania Ivars Rojas 15/11/2022
09.00 h. C.I. Iguatat i polítiques inclusives Alexandra Gertrudix Sánchez 15/11/2022
14.00 h. C.I. Sociocultural Raúl García de la Reina Martinez 15/11/2022
14.00 h. C.I. Sociocultural Fracesc Josep Roselló Sirerol 15/11/2022
14.00 h. C.I. Sociocultural Melania Ivars Rojas 15/11/2022
14.30 h. C.I. Polítiques del major Alexandra Gertrudix Sánchez 15/11/2022
14.30 h. C.I. Polítiques del major Melania Ivars Rojas 15/11/2022
14.30 h. C.I. Polítiques del major José Domenech Mahiques 15/11/2022
20.00 h. Regidor Barri "Paris Pedrera-Camp Roig" Casa de la Cultura José Domenech Mahiques 16/11/2022
13.00 h. Junta de Govern Local Raúl García de la Reina Martinez 16/11/2022
13.00 h. Junta de Govern Local Maria Josep Ripoll Berenguer 16/11/2022
13.00 h. Junta de Govern Local Javier Scotto Di Tella 16/11/2022
13.00 h. Junta de Govern Local Melania Ivars Rojas 16/11/2022
13.00 h. Junta de Govern Local Alcalde - Vicent Grimalt Boronat 16/11/2022
13.00 h. Junta de Govern Local Fracesc Josep Roselló Sirerol 16/11/2022
09.00 h. C.I. Protecció Ciutadana Javier Scotto Di Tella 17/11/2022
09.00 h. C.I. Protecció Ciutadana Raúl García de la Reina Martinez 17/11/2022
09.00 h. C.I. Protecció Ciutadana José Domenech Mahiques 17/11/2022
09.00 h. C.I. Protecció Ciutadana Fracesc Josep Roselló Sirerol 17/11/2022
14.00 h. C.I. de Territori ..... Maria Josep Ripoll Berenguer 17/11/2022
14.00 h. C.I. de Territori ..... José Domenech Mahiques 17/11/2022
14.00 h. C.I. de Territori ..... Alexandra Gertrudix Sánchez 17/11/2022
14.30 h. C.I. Transició ecològica Maria Josep Ripoll Berenguer 17/11/2022
14.30 h. C.I. Transició ecològica José Domenech Mahiques 17/11/2022
14.30 h. C.I. Transició ecològica Raúl García de la Reina Martinez 17/11/2022
09.00 h. C.I. Hisenda, RR HH, Modernització..... Fracesc Josep Roselló Sirerol 18/11/2022
09.00 h. C.I. Hisenda, RR HH, Modernització..... José Domenech Mahiques 18/11/2022
09.00 h. C.I. Hisenda, RR HH, Modernització..... Alexandra Gertrudix Sánchez 18/11/2022
13.00 h. Junta de Govern Local Alcalde - Vicent Grimalt Boronat 23/11/2022
13.00 h. Junta de Govern Local Melania Ivars Rojas 23/11/2022
13.00 h. Junta de Govern Local Fracesc Josep Roselló Sirerol 23/11/2022
13.00 h. Junta de Govern Local Javier Scotto Di Tella 23/11/2022
13.00 h. Junta de Govern Local Maria Josep Ripoll Berenguer 23/11/2022
13.00 h. Junta de Govern Local Raúl García de la Reina Martinez 23/11/2022
19.00 h. Ple ordinari Alcalde - Vicent Grimalt Boronat 24/11/2022
19.00 h. Ple ordinari Alexandra Gertrudix Sánchez 24/11/2022
19.00 h. Ple ordinari Fracesc Josep Roselló Sirerol 24/11/2022
19.00 h. Ple ordinari Javier Scotto Di Tella 24/11/2022
19.00 h. Ple ordinari José Domenech Mahiques 24/11/2022
19.00 h. Ple ordinari Maria Josep Ripoll Berenguer 24/11/2022
19.00 h. Ple ordinari Raúl García de la Reina Martinez 24/11/2022
17.00h. Junta General de CREAMA Alcalde - Vicent Grimalt Boronat 28/11/2022
11.00h. RP Alcaldes de Cambrils i Eivissa. Alcalde - Vicent Grimalt Boronat 29/11/2022
12.00h. Consellera d'Educació Alcalde - Vicent Grimalt Boronat 29/11/2022
13.00 h. Junta de Govern Local Fracesc Josep Roselló Sirerol 30/11/2022
Ir al princio de la página