Contingut principal

Ajuntament de Dénia

Actualitat

Dénia presenta un pressupost de 74,7 milions d'euros per a 2024

El ple extraordinari celebrat este matí en l'Ajuntament de Dénia ha acordat per majoria l'aprovació inicial del pressupost general de 2024 amb el vot favorable del PSPV, Compromís, la abstenció de GdD, amb els vots en contra de PP i Vox. El pressupost de 2024 ascendix a un total de 74.752.548,20 euros, un 5% més que en l'exercici anterior.

 

A grans trets, es destaca d'este pressupost de 2024 un augment del 13,56% de la despesa en inversions, que puja a 7.275.290,12 euros; una disminució de les despeses financeres per l'amortització anticipada de préstecs i una pujada de la despesa corrent en béns i servicis de vora el 40% “a causa de la inflació i l'augment dels preus”, segons ha indicat el regidor de Servicis Econòmics, Paco Roselló.

 

Quant al capítol d'ingressos, s'ha ressaltat un augment del 10,30% en l'ingrés previst pel cobrament de l'Impost sobre Béns immobles (IBI), que puja a 25.532.217,72 euros; i una baixada del 14,35% en els ingressos procedents de la recaptació de la ICIO (Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres) i del 6,19% en concepte de plusvàlua. El pressupost contempla també la previsió d'un fons de contingència de 724.000 euros per a fer front al pagament de sentències urbanístiques anteriors.

 

 

Projectes ciutadans

 

Les principals inversions previstes per a 2024 són la rehabilitació de l'edifici de Torrecremada, obra ja en marxa cofinançada per l'Ajuntament de Dénia i la Generalitat Valenciana, que està previst que finalitze enguany i a la qual el pressupost dianense destina 868.341,56 euros en 2024, és una de les més quantioses.

 

També destaca, al capítol d'inversions, que té un pressupost total de 6.406.337 euros, la reserva de més d'1 milió d'euros per a realitzar les propostes ciutadanes guanyadores de les últimes edicions dels Pressupostos Participatius, com són la creació d'un itinerari per a vianants en la falda del Montgó (60.000€); millores en el camí del Pou de la Muntanya (130.000€); la reforma i renovació dels parcs infantils del Centre de Salut i del parc Chabàs (142.000€), que es convertirà en un parc específic per a xiquets i xiquetes de 0 a 3 anys, i l'habilitació de pistes multiesportives obertes en el nucli urbà (120.000€).

 

Instal·lar ombres (100.000€) i fonts (20.000€) als parcs infantils de la ciutat (100.000€), un projecte sorgit en el si del Consell Local d'Infància i Adolescència; la inversió de 70.000 euros en un lavabo autonetejador proposta pel grup municipal Gent de Dénia i la reurbanització del carrer de Sagunt, amb subvenció dels fons europeus Next Generation, són altres actuacions incloses en el pressupost de 2024.

 

 

Amb cofinançament de la Diputació d'Alacant, dins del seu Pla Planifica, es redactaran els projectes de reurbanització del carrer d'Elx i de diferents carrers del barri dels Roques.

 

 

 

 

Segona residència

 

El pressupost de 2024 contempla també una partida destinada a la construcció de la segona residència de persones majors de la ciutat, amb fons del Pla Convivint d'infraestructures de Servicis Socials 2021-2025 de la Generalitat Valenciana, nodrits dels Fons Next Generation de la Unió Europea.

 

 

Altres inversions

 

Finalment, altres inversions previstes en el pressupost de 2024 són la instal·lació de plaques solars en els horts urbans de Torrecremada i en el Llogaret Felí (15.000 euros); una bassa contra incendis en el Montgó (100.000€); la creació d'un berenador, barbacoa i zona de joc infantil en el Bosc de Diana ((200.000€), i la introducció de millores a la sala polivalent de l'edifici de Joventut (110.000€).

 

A més, s'espera que amb el romanent de tresoreria de l'any passat es puga portar avant el canvi de paviment en el passeig de la Marineta Cassiana, l'adequació d'un local al carrer de Sagunt per a activitats obertes al públic; la reforma i millora del parc infantil del parc de les Bassetes i, atenent la petició de l'entitat, la creació d'una xicoteta aula i un espai per a oficines destinats a l'Escola Municipal de Futbol.

 

 

Altres qüestions

 

També s'ha aprovat per majoria la relació de llocs de treball i plantilla de personal per a 2024 amb els vots de PSPV i Compromís, les abstencions de GdD, PP i Vox.

 

El tercer punt de l'orde del dia, l'aprovació del Pla Estratègic de subvencions per al període 2023-2025, ha tirat avant per majoria amb els vots favorables de PSPV, Compromis, i GdD, l'abstenció de PP i el vot en contra de Vox. Per a l'exercici 2024, l'import total destinat a subvencions ascendix a 2.439.710 euros.

Dénia presenta un pressupost de 74,7 milions d'euros per a 2024
Dénia presenta un pressupost de 74,7 milions d'euros per a 2024
Dénia presenta un pressupost de 74,7 milions d'euros per a 2024

*Informació gestionada pel Gabinet de Comunicació i Premsa de l'Ajuntament de Dénia.

Informació de contacte
Anar al principi de la pàgina