Contingut principal

Ajuntament de Dénia

Actualitat

Les obres de reurbanització del carrer de Sagunt ixen a licitació

La Junta de Govern local va aprovar el passat, el 27 de març, la licitació de la realització de les obres del projecte de reurbanització del carrer de Sagunt, finançat amb Fons Next Generation EU, a través del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència de la Generalitat Valenciana. El projecte de reurbanització del carrer de Sagunt planteja una via més amable per als vianants amb voreres amples i la plantació d'arbratge.L'àmbit d'actuació de les obres se situa al carrer Sagunt, en el barri denominat Paris- Pedrera / Camp Roig, entre l' avinguda d'Alacant i el Passeig Saladar. La superfície de l'àmbit d'actuació és d'aproximadament 4.100 metres quadrats. El pressupost total de licitació d'este servici és de 673.774,06 euros (IVA no inclòs). Les empreses interessades poden presentar les seues ofertes fins al 17 d'abril de 2024. El termini estimat per a l'execució de les obres és de set mesos i mig.Antecedents

L'equip de govern pretén, amb esta mesura, revitalitzar comercialment el carrer Sagunt, dotant-la de millors servicis i zones de pas àmplies i agradables que milloren la visibilitat dels comerços i amb això la seua qualitat. En este carrer, la majoria dels baixos existents es troben destinats al xicotet comerç, i pel fet que les voreres són molt estretes (amplària de 1,80 metres), per als vianants es fa molt complicat transitar. A més, en tots dos costats del carrer existix estacionament en bateria, la qual cosa incrementa la sensació d'estretor per als vianants. D'altra banda, l'arbratge de la zona és inexistent, existint només tres arbres en els xamfrans de la intersecció entre el Carrer Sagunt amb el Passeig Saladar. Així mateix, l'espai per al descans dels transeünts es limita a tres bancs localitzats en els extrems del carrer.En què consistix la reurbanitzacióLa regidora de Territori, María Josep Ripoll, ha exposat que este projecte té com a finalitat principal “fer més agradable esta artèria comercial de la ciutat”. L'objectiu de
la reurbanització del carrer Sagunt és millorar l'accessibilitat del carrer, incrementar l'espai dedicat al vianant, dotant a la zona d'una millora en l'arbratge i en el mobiliari urbà, perquè es generen àrees d'ombra i de descans per als transeünts. Amb tot això, els propòsits de la present actuació són:


• Facilitar els itineraris comercials proporcionant zones àmplies de pas i millorant l'accessibilitat a totes les persones.


• Renovar les infraestructures soterrades del carrer, i connectar els baixants de pluvials dels edificis sota les voreres.


• Incorporar arbratge per a incrementar el confort climàtic del carrer, eliminar contaminació atmosfèrica i millorar la imatge urbana de la zona.


• Necessitat d'actuar no sols per a recuperar espais per a la comunitat sinó en benefici del medi ambient.Millorar l'accessibilitatUn dels principals finalitat de la reurbanització del carrer Sagunt, és el de millorar l'accessibilitat de totes les persones als espais públics. Per a aconseguir l'objectiu, una de les mesures principals és l'ampliació de les voreres a tres metres d'ample, millorar els guals per als vianants, i l'eliminació dels obstacles i de barreres arquitectòniques per a les persones amb discapacitat o mobilitat reduïda, per exemple, per a complir amb la normativa vigent.

Es reconvertirà l'aparcament del carrer en aparcament en línia, com ja es va fer durant la pandèmia, i es perdran algunes places a favor de guanyar un carrer que siga més verd, agradable, còmoda i transitable sense obstacles per als vianants. Es reordenaran així mateix els fanals instal·lats actualment, fins a col·locar-les a 50 cm de la vora de la vorera, la qual cosa permetrà al seu torn millorar l'accessibilitat del carrer.Jardineria

“La plantació d'arbratge al llarg del carrer és un altre dels pilars de l'actuació, perquè un carrer verd oferix als residents una millor qualitat de vida”, segons ha comentat Ripoll. Una mesura que, a més dels beneficis mediambientals que el verd urbà comporta, millorarà l'estètica del conjunt i també la sensació de benestar dels transeünts.A l'hora de triar les espècies que es plantaran, es buscarà principalment que s'adapten adequadament a les característiques del clima de la zona. Amb la plantació d'arbratge, es buscarà crear zones d'ombra, amb la finalitat que puguen ser utilitzades per les persones i que puguen gaudir d'estos espais.En els encreuaments dels carrers, s'ha previst l'execució d'unes tanques perimetrals, que a més de servir per a embellir el carrer, serviran per a substituir els actuals bol·lards. Per a això, s'ha seleccionat la plantació de Viburnum Lucidum com a arbust a col·locar en les esmentades tanques. D'altra banda, en pròpies voreres, es preveu la plantació d'arbres en escocells de dimensions 1x2 metres, per a així fer un carrer més agradable visualment. L'espècie seleccionada per a la plantació és el morus alba fruitless. No obstant això, les espècies finals que es plantaran en tota la zona, hauran de ser consensuades amb el personal responsable de l'àrea de jardineria de l'Ajuntament de Dénia.Mobiliari urbàTambé s'han tingut en compte els requeriments en la disposició del mobiliari urbà, de manera que els bancs, papereres, etc complisquen amb les exigències de la normativa vigent.

Els bancs se situaran en els eixamplaments de les voreres en la zona al costat dels encreuaments o interseccions del carrer, de manera que servisquen de zona de descans, i al seu torn dificulten, al costat dels parterres previstos, l'encreuament en oblic del carrer, conduint als vianants cap als passos de vianants. Estaran proveïts de reposabraços.A més, es col·locaran papereres en els xamfrans de les voreres, ja que donades les característiques de la urbanització no es considera necessària la col·locació de més mobiliari urbà en estes, que podria fins i tot a entorpir la circulació dels vianants.Com a novetats, d'una banda, està prevista la instal·lació d'una font d'aigua, que quedarà integrada en l'entorn en una zona de fàcil accés, i es connectaran a la xarxa d'aigua potable, de manera que permeten el consum de la mateixa en els llocs públics. La font prevista és un model inclusiu adaptat per a totes les persones. Una altra de les novetats és la col·locació de tres aparca bicis en els diferents xamfrans per a promoure l'ús alternatiu d'este mitjà de transport, que és més sostenible i eficient que l'automòbil.Finalment, la regidora de Territori ha comentat que “està també previst instal·lar una nova bateria de contenidors soterrats, prop de l'avinguda d'Alacant, que se sumarà a les dos ja existents”.

Les obres de reurbanització del carrer de Sagunt ixen a licitació
Les obres de reurbanització del carrer de Sagunt ixen a licitació
Les obres de reurbanització del carrer de Sagunt ixen a licitació

*Informació gestionada pel Gabinet de Comunicació i Premsa de l'Ajuntament de Dénia.

Informació de contacte
Anar al principi de la pàgina