Contingut principal

Ajuntament de Dénia

Eleccions al Parlament Europeu de 9 de juny de 2024

Consulta del Cens electoral

Ja és possible consultar online on figura inscrit/a en les llistes electorals per a les pròximes Eleccions al Parlament Europeu de 9 de juny de 2024. Introduïsca el seu DNI i la pàgina li mostrarà les dades del districte, secció i mesa en la qual li correspon depositar el seu vot així com si ha sigut nomenat/a membre titular o suplent.

Si ha resultat nomenat/a, la notificació oficial es practicarà en el seu domicili per personal de l'Ajuntament.

Aquestes dades s'actualitzaran els dilluns 27 de maig i 3 de juny, anteriors a les eleccions, amb motiu dels canvis que puguen produir-se en membres de les meses, una vegada analitzades i acceptades les renúncies que es presenten.


Tractament de dades personals. Reglament (UE) 2016/679 (RGPD) - Llei orgànica 3/2018 (LOPDGDD).
El responsable del tractament de les dades personals és l'Ajuntament de Dénia, amb CIF P0306300E i domicili en Plaça de la Constitució, 10, 03700 Dénia. Pot contactar-se amb el Delegat de Protecció de Dades a través del correu: dpd@ayto-denia.es.
La finalitat per a la qual les dades seran tractades és la gestió del procés electoral. Les dades seran conservades sobre la base dels requeriments aplicables a la conservació de la informació pública. Tractament legitimat per compliment d'una obligació legal per al responsable del tractament (art. 6.1.c RGPD). Les dades no seran cedides o comunicats a tercers, excepte en els supòsits previstos per la Llei. Consulte informació addicional i exercici dels drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, limitació del tractament i revocació (en el seu cas) del consentiment prestat en: http://www.denia.es/es/auxiliar/proteccio.aspx

Anar al principi de la pàgina