Contingut principal

Ajuntament de Dénia

Ocupació

Històric personal temporal

Ofertes ocupació personal temporal
Denominació Places Puestos Accés
ANY 2014 GRUP AP - B.T.T. AUXLIAR D'AJUDA A DOMICILI borsa - TORN LLIURE
ANY 2014 - GRUP AP - BTT. AJUDANT DE CUINA borsa - TORN LLIURE
ANY 2014 - GRUP A2 - PROCÉS DE PROVISIÓ TEMPORAL EN COMISSIÓ DE SERVICIS DEL LLOC DE COORDINADOR/A D'INFERMERIA. 1 1 RESTRINGIT A EMPLEATS PÚBLICS DE L'AJUNTAMENT DE DÉNIA
PROVISIÓN DE UN PUESTO DE OFICIAL DE 1º DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL PARA LA BRIGADA DE OBRAS Y SERVICIOS POR EL SISTEMA DE MEJORA DE EMPLEO - 1 MILLORA D'OCUPACIÓ
B.T.T. D'OFICIAL DE 2º ELECTRICISTA borsa - TORN LLIURE
B.T.T. CONSERGE borsa - TORN LLIURE
B.T.T.OFICIAL DE SEGONA borsa - TORN LLIURE
B.T.T. AUXILIAR DE TURISME borsa - TORN LLIUE
BORSA TREBALL TEMPORAL DE TREBALLADORS SOCIALS borsa - TORN LLIURE
CONVOCATÒRIA PER A LA PROVISIÓ TEMPORAL PER MILLORA D'OCUPACIÓ DE DOS LLOCS DE TREBALLADOR/A SOCIAL PER A PRESTAR SERVICIS EN EL DEPARTAMENT DE SERVICIS SOCIALS FINS AL MOMENT EN QUÈ ES REINCORPORE LES TITULARS. 2 - ACCÉS RESTRINGIT
BTT METGE RESIDÈNCIA 3r EDAT I CENTRE DE DIA SANA LLÚCIA. borsa - TORN LLIURE
BOLSA DE TRABAJO TEMPORAL DE TECNICO SUPERIOR DE VALENCIANO. borsa - LLIURE
SELECCION ALUMNOS (Taller de empleo) 24 - TALLER D'OCUPACIO (ANTIGA LLOTJA DENIA)
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A (Taller de empleo) 1 - TALLERS D'OCUPACIÓ (ANTIGA LLOTJA DENIA)
DIRECTOR/A (Taller de empleo) 1 - TALLERS D'OCUPACIÓ (ANTIGA LLOTJA DENIA)
Anar al principi de la pàgina