Contingut principal

Ajuntament de Dénia

FONS SOCIAL EUROPEU

SUBVENCIÓ EMERGE 2023

L'Ajuntament de Dénia, contracta a 4 persones desocupades (1 capataç i 3 operaris forestals) per a la realització d’actuacions l’objecte principal de les quals consisteix a mitigar o reduir un risc contemplat en un pla d’emergències de la Comunitat Valenciana en el seu conjunt, i de manera especial la reducció dels riscos poblacionals derivats dels incendis forestals. L’Ajuntament per resolució d’11 d’abril de 2023, del director general de Labora Servei Valencià d’Ocupació i Formació, ha sigut beneficiat amb una subvenció gestionada per Creama-Dénia i ascendeix a un total de 66.000 euros i està destinada al finançament dels costos salarials, inclosa la seua cotització a la Seguretat social, de 4 persones desocupades, pertanyents a col·lectius de difícil inserció laboral, que es contractaran a jornada completa durant un període de 7 mesos.

Este programa (EMERGE) està englobat en el projecte Avalem Experiència de la Generalitat Valenciana i estan cofinançats pel Fons Social Europeu (FSE).

EMDISC 2023

L'Ajuntament de Dénia, contracta a 5 persones desocupades amb discapacitat, gràcies a la concessió d'una subvenció del Programa d’Iniciativa Social, de foment d'ocupació de Labora, gestionada per Creama-Dénia (programa EMDISC 2023). L'objectiu d'esta subvenció és oferir una oportunitat de treball a les persones amb discapacitat en entitats locals amb la finalitat de millorar l'ocupació, ja que es considerat un col.lectiu vulnerable d’atenció prioritària, afectades en major grau per la situació de desocupació que les persones sense discapacitat.

La quantia subvencionada ascendix a un total de 108.367,68 euros, que es destinen a sufragar part dels costos salarials i de seguretat social. Els contractes tenen una duració de 9 mesos a jornada completa per als llocs següents: 1 Administratiu, 2 Auxiliars administratius, i 2 Conserges.

Este programa (AVALEM CAPACITATS), està en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana i es una actuació finançada amb fons del Servei Públic d’Ocupació Estatal.

EMPUJU 2023

L'Ajuntament de Dénia, contractarà a 9 persones aturades menors de 30 anys, gràcies a la concessió d'una subvenció de foment d'ocupació de Labora, gestionada per Creama-Dénia (programa EMPUJU 2023). L'objectiu d'esta subvenció és oferir una oportunitat de treball als jóvens en entitats locals amb la finalitat de millorar l'ocupació i facilitar l'adquisició d'experiència laboral en l'àmbit de la seua formació. La quantia subvencionada ascendix a un total de 188.977,92 euros, que es destinaran a sufragar part dels costos salarials i de seguretat social dels jóvens, que es contractaran a jornada completa durant un període de 12 mesos per als llocs següents: 4 Auxiliars administratius, 3 Conserges , 1 Treballador social i 1 informàtic.

Les persones contractades han d'estar inscrites com a desocupades en els Espais Labora de la Generalitat i en Garantia Juvenil

Este programa (EMPUJU) està englobat en el projecte Avalem joves de la Generalitat Valenciana i estan cofinançats pel Fons Social Europeu Plus (FSE+).

Subvenció EXPLUS 2023

L'Ajuntament de Dénia, per resolució de 28 desembre de 2022 de la direcció general de LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació, ha rebut una subvenció gestionada per Creama-Dénia i regulada per l'Ordre 7/2019 de 25 de abril de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors productius, Comerç i Treball.

Aquesta subvenció ascendeix a un total de 197.874,96 euros que es destinaran al finançament de part dels costos salarials de 10 persones desocupades d’almenys 30 anys, que figuren inscrites com a aturades en els Espais Labora de la Generalitat. La contractació serà a jornada completa durant un període de 12 mesos.

Aquesta actuació s'emmarca dins del pla AVALEM EXPERIÈNCIA PLUS i té com a objecte la concessió de subvencions destinades a la contractació, per part de corporacions locals de la Comunitat Valenciana, de persones desocupades d´al menys 30 anys d'edat, per a millorar l´accés a l´ocupació en particular de les persones aturades de llarga duració i dels grups mes desfavorits.

Actuació susceptible de cofinançament pel Fons Social Europeu Plus (FSE+) 2021-2027 o qualsevol altre fons de la Unió Europea.

PROGRAMA ERTEFE 2022

L'Ajuntament de Dénia, per resolució del director general de LABORA Servei Valencià d'ocupació i formació, ha rebut una subvenció, gestionada per Creama-Dénia, dins del Programa de Contractació de Personal Tècnic per a la Captació i Gestió de Fons Europeus - ERTEFE 2022.

La subvenció de 33.261,54 euros es destinarà al finançament, de part dels costos salarials, de la contractació d'1 persona a jornada completa fins al 31 de desembre de 2023.

La persona contractada realitzarà les funcions d'impulsar la realització de projectes susceptibles de ser finançats per fons Next Generation, fons estructurals i en particular, de fons competitius, per a ser desenvolupats per l'entitat beneficiària i assessorar el teixit empresarial local en la captació de fons europeus.

Aquest programa, convocat per LABORA a través de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, és finançat per la Unió Europea en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

SUBVENCIÓ EMERGE 2022

L'Ajuntament de Dénia, per resolució de 27 de desembre de 2021, del director general de LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació,, ha sigut beneficiat amb una subvenció gestionada per Creama-Dénia i regulada per l'ordre 8/2016 de 7 Juliol de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball(AVALEM EXPERIÈNCIA). Aquesta subvenció ascendeix a un total de 83.796,86 euros i està destinada al finançament dels costos salarials, inclosa la seua cotització a la Seguretat social, de 5 persones desocupades, pertanyents a col·lectius de difícil inserció laboral, que es contractaran jornada completa durant un període de 7 mesos.

Aquesta actuació s'emmarca dins del Pla Avalem Experiència i es tracta d'un programa de subvencions d'iniciativa social, destinada a la contractació de persones desocupades, per corporacions locals de la Comunitat Valenciana, per a la realització d'accions previstes en plans o procediments d'emergència en l'àmbit forestal.

Aquesta operació és finançada pel Fons Social Europeu (*FSE)

EMPUJU 2022

L'Ajuntament de Dénia, contractarà a 10 persones aturades menors de 30 anys, gràcies a la concessió d'una subvenció de foment d'ocupació de Labora, gestionada per Creama-Dénia (programa EMPUJU 2022). L'objectiu d'esta subvenció és oferir una oportunitat de treball als jóvens en entitats locals amb la finalitat de millorar l'ocupació i facilitar l'adquisició d'experiència laboral en l'àmbit de la seua formació. La quantia subvencionada ascendix a un total de 120.005,56 euros, que es destinaran a sufragar part dels costos salarials i de seguretat social dels jóvens, que es contractaran a jornada completa durant un període de 12 mesos per als llocs següents: 7 Auxiliars administratius, 1 auxiliar de bugaderia , 1 Periodista i 1 informàtic.

Les persones contractades han d'estar inscrites com a desocupades en els Espais Labora de la Generalitat i en Garantia Juvenil.

Este programa (EMPUJU) està englobat en el projecte Avalem Experiència Plus de la Generalitat Valenciana i estan cofinançats pel Fons Social Europeu (FSE).

Subvenció EXPLUS 2022

L'Ajuntament de Dénia, per resolució de 27 desembre de 2021 de la direcció general de LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació, ha rebut una subvenció gestionada per Creama-Dénia i regulada per l'Ordre 7/2019 de 25 de abril de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors productius, Comerç i Treball.

Aquesta subvenció ascendeix a un total de 211.000 euros que es destinaran al finançament de part dels costos salarials de 11 persones desocupades d’almenys 30 anys, que figuren inscrites com a aturades en els Espais Labora de la Generalitat. La contractació serà a jornada completa durant un període de 12 mesos.

Aquesta actuació s'emmarca dins del pla AVALEM EXPERIÈNCIA PLUS i té com a objecte la concessió de subvencions destinades a la contractació, per part de corporacions locals de la Comunitat Valenciana, de persones desocupades d´al menys 30 anys d'edat, per a millorar l´accés a l´ocupació en particular de les persones aturades de llarga duració i dels grups mes desfavorits.

Aquesta operació està cofinançada pel Fons Social Europeu Plus.

SUBVENCIÓ EMERGE 2021

L'Ajuntament de Dénia, per resolució de 30 de desembre de 2020 del director general de LABORA, ha sigut beneficiat amb una subvenció gestionada per Creama-Dénia i regulada per l'ordre 8/2016 de 7 Juliol de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. Aquesta subvenció ascendeix a un total de 138.048 euros i està destinada al finançament dels costos salarials, inclosa la seua cotització a la Seguretat social, de 8 persones desocupades, pertanyents a col·lectius de difícil inserció laboral, que es contractaran jornada completa durant un període de 8 mesos.

Aquesta actuació s'emmarca dins del Pla Avalem Experiència i es tracta d'un programa de subvencions d'iniciativa social, destinada a la contractació de persones desocupades, per corporacions locals de la Comunitat Valenciana, per a la realització d'accions previstes en plans o procediments d'emergència en l'àmbit forestal.

Aquesta operació és finançada pel Fons Social Europeu (*FSE)

SUBVENCIÓ EPLAYA 2021

L’Ajuntament de Dènia, per DECRET 76/2021, de 28 de maig, del Consell, ha sigut beneficiat amb una subvenció de concessió directa gestionada per Creama-Dènia i regulada per aquest Decret de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. Aquesta subvenció ascendeix a un total de 187.314,12 Euros i està destinada al finançament dels costos salarials de 42 persones desocupades menors de trenta anys per a actuacions a les platges per la Covid-19, que es contractaran a jornada completa durant un període de 3 mesos.

Aquesta actuació està finançada a càrrec del programa operatiu FSE 2014-2020 de la Comunitat Valenciana i l’Ajuda a la recuperació per a la cohesió i els territoris d’Europa (REACT-EU) i s’aplica en el marc dels fons estructurals com a resposta de la Unió Europea a la pandèmia.

Anar al principi de la pàgina