Contingut principal

Ajuntament de Dénia

FONS SOCIAL EUROPEU

SUBVENCIÓ EMERGE 2022

L'Ajuntament de Dénia, per resolució de 27 de desembre de 2021, del director general de LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació,, ha sigut beneficiat amb una subvenció gestionada per Creama-Dénia i regulada per l'ordre 8/2016 de 7 Juliol de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball(AVALEM EXPERIÈNCIA). Aquesta subvenció ascendeix a un total de 83.796,86 euros i està destinada al finançament dels costos salarials, inclosa la seua cotització a la Seguretat social, de 5 persones desocupades, pertanyents a col·lectius de difícil inserció laboral, que es contractaran jornada completa durant un període de 7 mesos.

Aquesta actuació s'emmarca dins del Pla Avalem Experiència i es tracta d'un programa de subvencions d'iniciativa social, destinada a la contractació de persones desocupades, per corporacions locals de la Comunitat Valenciana, per a la realització d'accions previstes en plans o procediments d'emergència en l'àmbit forestal.

Aquesta operació és finançada pel Fons Social Europeu (*FSE)

EMPUJU 2022

L'Ajuntament de Dénia, contractarà a 10 persones aturades menors de 30 anys, gràcies a la concessió d'una subvenció de foment d'ocupació de Labora, gestionada per Creama-Dénia (programa EMPUJU 2022). L'objectiu d'esta subvenció és oferir una oportunitat de treball als jóvens en entitats locals amb la finalitat de millorar l'ocupació i facilitar l'adquisició d'experiència laboral en l'àmbit de la seua formació. La quantia subvencionada ascendix a un total de 120.005,56 euros, que es destinaran a sufragar part dels costos salarials i de seguretat social dels jóvens, que es contractaran a jornada completa durant un període de 12 mesos per als llocs següents: 7 Auxiliars administratius, 1 auxiliar de bugaderia , 1 Periodista i 1 informàtic.

Les persones contractades han d'estar inscrites com a desocupades en els Espais Labora de la Generalitat i en Garantia Juvenil.

Este programa (EMPUJU) està englobat en el projecte Avalem Experiència Plus de la Generalitat Valenciana i estan cofinançats pel Fons Social Europeu (FSE).

Subvenció EXPLUS 2022

L'Ajuntament de Dénia, per resolució de 27 desembre de 2021 de la direcció general de LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació, ha rebut una subvenció gestionada per Creama-Dénia i regulada per l'Ordre 7/2019 de 25 de abril de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors productius, Comerç i Treball.

Aquesta subvenció ascendeix a un total de 211.000 euros que es destinaran al finançament de part dels costos salarials de 11 persones desocupades d’almenys 30 anys, que figuren inscrites com a aturades en els Espais Labora de la Generalitat. La contractació serà a jornada completa durant un període de 12 mesos.

Aquesta actuació s'emmarca dins del pla AVALEM EXPERIÈNCIA PLUS i té com a objecte la concessió de subvencions destinades a la contractació, per part de corporacions locals de la Comunitat Valenciana, de persones desocupades d´al menys 30 anys d'edat, per a millorar l´accés a l´ocupació en particular de les persones aturades de llarga duració i dels grups mes desfavorits.

Aquesta operació està cofinançada pel Fons Social Europeu Plus.

Subvenció ECOVID 2021

L'Ajuntament de Dénia, per resolució de 5 juliol de 2021 de la direcció general de LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació, ha rebut una subvenció gestionada per Creama-Dénia i regulada per l'Ordre 7/2019 de 25 de abril de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors productius, Comerç i Treball.

Aquesta subvenció ascendeix a un total de 150.000 euros que es destinaran al finançament de part dels costos salarials de 9 persones desocupades d’almenys 30 anys, que figuren inscrites com a aturades en els Espais Labora de la Generalitat. La contractació serà a jornada completa durant un període de 12 mesos.

Aquesta actuació s'emmarca dins del pla AVALEM EXPERIÈNCIA PLUS i té com a objecte la concessió de subvencions destinades a la contractació, per part de corporacions locals de la Comunitat Valenciana, de persones desocupades d´al menys 30 anys d'edat, per a la realització d'obres o Servicis d’interès general, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

Aquesta operació està cofinançada pel Fons Social Europeu (FSE).

EMPUJU 2021

L'Ajuntament de Dénia, contractarà a 9 persones aturades menors de 30 anys, gràcies a la concessió d'una subvenció de foment d'ocupació de Labora, gestionada per Creama-Dénia (programa EMPUJU 2021). L'objectiu d'esta subvenció és oferir una oportunitat de treball als jóvens en entitats locals amb la finalitat de millorar l'ocupació i facilitar l'adquisició d'experiència laboral en l'àmbit de la seua formació. La quantia subvencionada ascendix a un total de 150.000 euros, que es destinaran a sufragar part dels costos salarials i de seguretat social dels jóvens, que es contractaran a jornada completa durant un període de 12 mesos per als llocs següents: 4 Auxiliars administratius, 1 obrer, 1 llanterner, 1 auxiliar de bugaderia , 1 auxiliar a domicili i 1 informàtic.

Les persones contractades han d'estar inscrites com a desocupades en els Espais Labora de la Generalitat.

Este programa (EMPUJU) està englobat en el projecte Avalem Joves de la Generalitat Valenciana i estan cofinançats pel Fons Social Europeu (FSE).

SUBVENCIÓ EMERGE 2021

L'Ajuntament de Dénia, per resolució de 30 de desembre de 2020 del director general de LABORA, ha sigut beneficiat amb una subvenció gestionada per Creama-Dénia i regulada per l'ordre 8/2016 de 7 Juliol de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. Aquesta subvenció ascendeix a un total de 138.048 euros i està destinada al finançament dels costos salarials, inclosa la seua cotització a la Seguretat social, de 8 persones desocupades, pertanyents a col·lectius de difícil inserció laboral, que es contractaran jornada completa durant un període de 8 mesos.

Aquesta actuació s'emmarca dins del Pla Avalem Experiència i es tracta d'un programa de subvencions d'iniciativa social, destinada a la contractació de persones desocupades, per corporacions locals de la Comunitat Valenciana, per a la realització d'accions previstes en plans o procediments d'emergència en l'àmbit forestal.

Aquesta operació és finançada pel Fons Social Europeu (*FSE)

SUBVENCIÓ EPLAYA 2021

L’Ajuntament de Dènia, per DECRET 76/2021, de 28 de maig, del Consell, ha sigut beneficiat amb una subvenció de concessió directa gestionada per Creama-Dènia i regulada per aquest Decret de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. Aquesta subvenció ascendeix a un total de 187.314,12 Euros i està destinada al finançament dels costos salarials de 42 persones desocupades menors de trenta anys per a actuacions a les platges per la Covid-19, que es contractaran a jornada completa durant un període de 3 mesos.

Aquesta actuació està finançada a càrrec del programa operatiu FSE 2014-2020 de la Comunitat Valenciana i l’Ajuda a la recuperació per a la cohesió i els territoris d’Europa (REACT-EU) i s’aplica en el marc dels fons estructurals com a resposta de la Unió Europea a la pandèmia.

EMPUJU 2020

L’Ajuntament de Dénia, a través de l'agència Creama-Dénia, contractarà a 4 persones joves menors de 30 anys, gràcies a la concessió de una subvenció de Labora (programa EMPUJU). L'objectiu d'aquesta subvenció és oferir una oportunitat de treball als joves en entitats locals amb la finalitat de millorar l'ocupació i facilitar l'adquisició d'experiència laboral en l'àmbit de la seua formació.

La quantia subvencionada ascendeix a un total de 62.595,24 euros, que es destinarà a sufragar els costos salarials i de seguretat social del personal, que es contractarà a jornada completa i durant un període de 12 mesos.

La subvenció concedida en el programa EMPUJU es destinarà a la contractació de 4 persones menors de 30 anys inscrites en Labora, que figuren inscrites en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

Aquest programa (EMPUJU) esta englobat en el projecte Avalem Joves de la Generalitat Valenciana i estan cofinançats pel Fons Social Europeu (FSE).

Subvenció EMCORP 2021

L'Ajuntament de Dénia, per resolució de 30 de desembre de 2020 del director general de LABORA, ha sigut beneficiat amb una subvenció gestionada per Creama-Dénia i regulada per l'ordre 8/2016 de 7 Juliol de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors productius, Comerç i Treball. Aquesta subvenció ascendeix a un total de 120.913,81 euros i està destinada al finançament dels costos salarials, inclosa la seua cotització a la Seguretat Social, de 5 persones desocupades, que es contractaran a jornada completa durant un període de 11 mesos.

Aquesta actuació s'emmarca dins del Pla Avalem Experiència i es tracta d'un programa de subvencions d'iniciativa social destinat a la contractació de persones desocupades que tinguen com a mínim 30 anys d'edat, per part de corporacions locals de la Comunitat Valenciana, per a la realització d'obres i serveis d'interés general.

Aquesta operació està finançada pel Fons Social Europeu (FSE)

Anar al principi de la pàgina