Contenido principal

Ayuntamiento de Dénia

Agenda concejales

Actividad Concejal/a Fecha
14:00H. C.I. TERRITORI I QUALITAT URBANA Oscar Mengual Gomis 17/02/2022
14:00H. C.I. TERRITORI I QUALITAT URBANA Alexandra Gertrudix Sánchez 17/02/2022
14:30H. C.I. TRANSICIÓ ECOLÒGICA Maite Pérez Conejero 17/02/2022
14:30H. C.I. TRANSICIÓ ECOLÒGICA Maria Josep Ripoll Berenguer 17/02/2022
14:30H. C.I. TRANSICIÓ ECOLÒGICA José Domenech Mahiques 17/02/2022
14:30H. C.I. TRANSICIÓ ECOLÒGICA Raúl García de la Reina Martinez 17/02/2022
14:30H. C.I. TRANSICIÓ ECOLÒGICA Juan Sapena Linares 17/02/2022
09:00H. C.I. HISENDA, RRHH, MODERNITZACIÓ I PROMC. ECC. Fracesc Josep Roselló Sirerol 18/02/2022
09:00H. C.I. HISENDA, RRHH, MODERNITZACIÓ I PROMC. ECC. José Domenech Mahiques 18/02/2022
09:00H. C.I. HISENDA, RRHH, MODERNITZACIÓ I PROMC. ECC. Alexandra Gertrudix Sánchez 18/02/2022
09:00H. C.I. HISENDA, RRHH, MODERNITZACIÓ I PROMC. ECC. Elisabet Cardona Almiñana 18/02/2022
09:00H. C.I. HISENDA, RRHH, MODERNITZACIÓ I PROMC. ECC. Oscar Mengual Gomis 18/02/2022
13:00H. JUNTA DE GOVERN LOCAL Maria Josep Ripoll Berenguer 23/02/2022
13:00H. JUNTA DE GOVERN LOCAL Raúl García de la Reina Martinez 23/02/2022
13:00H. JUNTA DE GOVERN LOCAL Melania Ivars Rojas 23/02/2022
13:00H. JUNTA DE GOVERN LOCAL Alcalde - Vicent Grimalt Boronat 23/02/2022
13:00H. JUNTA DE GOVERN LOCAL Elisabet Cardona Almiñana 23/02/2022
13:00H. JUNTA DE GOVERN LOCAL Javier Scotto Di Tella 23/02/2022
13:00H. JUNTA DE GOVERN LOCAL Maite Pérez Conejero 23/02/2022
13:00H. JUNTA DE GOVERN LOCAL Fracesc Josep Roselló Sirerol 23/02/2022
19:00H. PLE ORDINARI Alcalde - Vicent Grimalt Boronat 24/02/2022
19:00H. PLE ORDINARI Alexandra Gertrudix Sánchez 24/02/2022
19:00H. PLE ORDINARI Elisabet Cardona Almiñana 24/02/2022
19:00H. PLE ORDINARI Fracesc Josep Roselló Sirerol 24/02/2022
19:00H. PLE ORDINARI Javier Scotto Di Tella 24/02/2022
19:00H. PLE ORDINARI José Domenech Mahiques 24/02/2022
19:00H. PLE ORDINARI Juan Sapena Linares 24/02/2022
19:00H. PLE ORDINARI Maite Pérez Conejero 24/02/2022
19:00H. PLE ORDINARI Maria Josep Ripoll Berenguer 24/02/2022
19:00H. PLE ORDINARI Melania Ivars Rojas 24/02/2022
19:00H. PLE ORDINARI Oscar Mengual Gomis 24/02/2022
19:00H. PLE ORDINARI Raúl García de la Reina Martinez 24/02/2022
19:00H. R.BARRI "LES ROQUES" EDF. PORTELLES Fracesc Josep Roselló Sirerol 01/03/2022
20:00H. R.BARRI "MONTGÓ". CASA DE LA CULTURA Raúl García de la Reina Martinez 01/03/2022
20:00H. R.BARRI "LES ROTES". CASA DE LA CULTURA Melania Ivars Rojas 01/03/2022
09:00H. C.I. HISENDA, RRHH, MODERNITZACIÓ I PROMC. ECC. Fracesc Josep Roselló Sirerol 01/03/2022
09:00H. C.I. HISENDA, RRHH, MODERNITZACIÓ I PROMC. ECC. José Domenech Mahiques 01/03/2022
09:00H. C.I. HISENDA, RRHH, MODERNITZACIÓ I PROMC. ECC. Alexandra Gertrudix Sánchez 01/03/2022
09:00H. C.I. HISENDA, RRHH, MODERNITZACIÓ I PROMC. ECC. Elisabet Cardona Almiñana 01/03/2022
09:00H. C.I. HISENDA, RRHH, MODERNITZACIÓ I PROMC. ECC. Oscar Mengual Gomis 01/03/2022
13:00H. JUNTA DE GOVERN LOCAL Alcalde - Vicent Grimalt Boronat 02/03/2022
13:00H. JUNTA DE GOVERN LOCAL Melania Ivars Rojas 02/03/2022
13:00H. JUNTA DE GOVERN LOCAL Raúl García de la Reina Martinez 02/03/2022-03/03/2022
13:00H. JUNTA DE GOVERN LOCAL Raúl García de la Reina Martinez 02/03/2022
13:00H. JUNTA DE GOVERN LOCAL Maria Josep Ripoll Berenguer 02/03/2022
13:00H. JUNTA DE GOVERN LOCAL Fracesc Josep Roselló Sirerol 02/03/2022
13:00H. JUNTA DE GOVERN LOCAL Maite Pérez Conejero 02/03/2022
13:00H. JUNTA DE GOVERN LOCAL Elisabet Cardona Almiñana 02/03/2022
13:00H. JUNTA DE GOVERN LOCAL Javier Scotto Di Tella 02/03/2022
08:30H. PLE EXTRAORDINARI Alcalde - Vicent Grimalt Boronat 04/03/2022
08:30H. PLE EXTRAORDINARI Alexandra Gertrudix Sánchez 04/03/2022
08:30H. PLE EXTRAORDINARI Elisabet Cardona Almiñana 04/03/2022
08:30H. PLE EXTRAORDINARI Fracesc Josep Roselló Sirerol 04/03/2022
08:30H. PLE EXTRAORDINARI Javier Scotto Di Tella 04/03/2022
08:30H. PLE EXTRAORDINARI José Domenech Mahiques 04/03/2022
08:30H. PLE EXTRAORDINARI Juan Sapena Linares 04/03/2022
08:30H. PLE EXTRAORDINARI Maite Pérez Conejero 04/03/2022
08:30H. PLE EXTRAORDINARI Maria Josep Ripoll Berenguer 04/03/2022
08:30H. PLE EXTRAORDINARI Melania Ivars Rojas 04/03/2022
08:30H. PLE EXTRAORDINARI Oscar Mengual Gomis 04/03/2022
08:30H. PLE EXTRAORDINARI Raúl García de la Reina Martinez 04/03/2022
20:00H. R.BARRI "BAIX LA MAR-DARRERE CASTELL" EDF. JOVENTUD Juan Sapena Linares 07/03/2022
20:00H. R.BARRI "OEST-CAMPAMENTS" EDF. PORTELLES Maria Josep Ripoll Berenguer 08/03/2022
20:00H. R.BARRI "CENTRE - PORT ROTES" EDF. PORTELLES Javier Scotto Di Tella 09/03/2022
13:00H. JUNTA DE GOVERN LOCAL Melania Ivars Rojas 09/03/2022
13:00H. JUNTA DE GOVERN LOCAL Alcalde - Vicent Grimalt Boronat 09/03/2022
13:00H. JUNTA DE GOVERN LOCAL Elisabet Cardona Almiñana 09/03/2022
13:00H. JUNTA DE GOVERN LOCAL Maite Pérez Conejero 09/03/2022
13:00H. JUNTA DE GOVERN LOCAL Fracesc Josep Roselló Sirerol 09/03/2022
13:00H. JUNTA DE GOVERN LOCAL Maria Josep Ripoll Berenguer 09/03/2022
13:00H. JUNTA DE GOVERN LOCAL Javier Scotto Di Tella 09/03/2022
20:00H. R.BARRI "FAROLETA-DIANA" CENTRE SOCIAL Oscar Mengual Gomis 10/03/2022
20:00H. R.BARRI "SALADAR" CENTRE SOCIAL Elisabet Cardona Almiñana 10/03/2022
09:00H. C.I.EXT. I URGENT D'HISENDA............ Fracesc Josep Roselló Sirerol 11/03/2022
09:00H. C.I.EXT. I URGENT D'HISENDA............ José Domenech Mahiques 11/03/2022
09:00H. C.I.EXT. I URGENT D'HISENDA............ Alexandra Gertrudix Sánchez 11/03/2022
09:00H. C.I.EXT. I URGENT D'HISENDA............ Melania Ivars Rojas 11/03/2022
09:00H. C.I.EXT. I URGENT D'HISENDA............ Oscar Mengual Gomis 11/03/2022
20:00 R.BARRI "LES MARINES" EDFC. JOVENTUD Alexandra Gertrudix Sánchez 14/03/2022
20:00H. R.BARRI "PARIS P.-CAMP ROIG". CASA DE LA CULTURA José Domenech Mahiques 16/03/2022
13:00H. JUNTA DE GOVERN LOCAL Alcalde - Vicent Grimalt Boronat 16/03/2022
13:00H. JUNTA DE GOVERN LOCAL Melania Ivars Rojas 16/03/2022
13:00H. JUNTA DE GOVERN LOCAL Maria Josep Ripoll Berenguer 16/03/2022
13:00H. JUNTA DE GOVERN LOCAL Raúl García de la Reina Martinez 16/03/2022
13:00H. JUNTA DE GOVERN LOCAL Fracesc Josep Roselló Sirerol 16/03/2022
13:00H. JUNTA DE GOVERN LOCAL Maite Pérez Conejero 16/03/2022
13:00H. JUNTA DE GOVERN LOCAL Elisabet Cardona Almiñana 16/03/2022
09:00H. PLE EXTRAORDINARI Alcalde - Vicent Grimalt Boronat 16/03/2022
09:00H. PLE EXTRAORDINARI Alexandra Gertrudix Sánchez 16/03/2022
09:00H. PLE EXTRAORDINARI Fracesc Josep Roselló Sirerol 16/03/2022
09:00H. PLE EXTRAORDINARI Javier Scotto Di Tella 16/03/2022
09:00H. PLE EXTRAORDINARI José Domenech Mahiques 16/03/2022
09:00H. PLE EXTRAORDINARI Juan Sapena Linares 16/03/2022
09:00H. PLE EXTRAORDINARI Maite Pérez Conejero 16/03/2022
09:00H. PLE EXTRAORDINARI Maria Josep Ripoll Berenguer 16/03/2022
09:00H. PLE EXTRAORDINARI Maria Josep Ripoll Berenguer 16/03/2022
09:00H. PLE EXTRAORDINARI Melania Ivars Rojas 16/03/2022
09:00H. PLE EXTRAORDINARI Oscar Mengual Gomis 16/03/2022
09:00H. PLE EXTRAORDINARI Raúl García de la Reina Martinez 16/03/2022
13:00H. JUNTA DE GOVERN LOCAL Javier Scotto Di Tella 16/03/2022
09:00H. C.I. IGUALTAT I POLITIQUES INCLUSIVES. Melania Ivars Rojas 22/03/2022
09:00H. C.I. IGUALTAT I POLITIQUES INCLUSIVES. Elisabet Cardona Almiñana 22/03/2022
09:00H. C.I. IGUALTAT I POLITIQUES INCLUSIVES. Alexandra Gertrudix Sánchez 22/03/2022
09:00H. C.I. IGUALTAT I POLITIQUES INCLUSIVES. Javier Scotto Di Tella 22/03/2022
09:00H. C.I. IGUALTAT I POLITIQUES INCLUSIVES. Juan Sapena Linares 22/03/2022
14:00H. C.I. SOCIOCULTURAL Raúl García de la Reina Martinez 22/03/2022
14:00H. C.I. SOCIOCULTURAL Juan Sapena Linares 22/03/2022
14:00H. C.I. SOCIOCULTURAL Fracesc Josep Roselló Sirerol 22/03/2022
14:00H. C.I. SOCIOCULTURAL Melania Ivars Rojas 22/03/2022
14:00H. C.I. SOCIOCULTURAL Oscar Mengual Gomis 22/03/2022
14:30H. C.I. POLITICA DEL MAJOR Elisabet Cardona Almiñana 22/03/2022
14:30H. C.I. POLITICA DEL MAJOR Juan Sapena Linares 22/03/2022
14:30H. C.I. POLITICA DEL MAJOR Alexandra Gertrudix Sánchez 22/03/2022
14:30H. C.I. POLITICA DEL MAJOR Melania Ivars Rojas 22/03/2022
14:30H. C.I. POLITICA DEL MAJOR José Domenech Mahiques 22/03/2022
13:00H. JUNTA DE GOVERN LOCAL Javier Scotto Di Tella 23/03/2022
13:00H. JUNTA DE GOVERN LOCAL Maite Pérez Conejero 23/03/2022
13:00H. JUNTA DE GOVERN LOCAL Elisabet Cardona Almiñana 23/03/2022
13:00H. JUNTA DE GOVERN LOCAL Fracesc Josep Roselló Sirerol 23/03/2022
13:00H. JUNTA DE GOVERN LOCAL Raúl García de la Reina Martinez 23/03/2022
Ir al princio de la página