Contingut principal

Ajuntament de Dénia

Actualitat

El ple aprova la sol·licitud d'accés a l'expedient d'adjudicació del servei de recollida de residus sòlids urbans, gestió de l'ecoparc i neteja viària de dues de les mercantils concurrents en la licitació

El ple extraordinari celebrat aquest matí en l’Ajuntament de Dénia ha aprovat per majoria, amb l'abstenció del grup Partit Popular, concedir l'accés sol·licitat per la mercantil FCC a l'expedient d'adjudicació del servei de recollida de residus sòlids urbans, gestió de l'ecoparc i neteja viària “exclusivament” a determinats apartats de l'oferta tècnica de la mercantil URBASER malgrat el seu caràcter confidencial declarat en aquesta, “atés que la seua difusió no vulnera secret tècnic ni cap comercial i es tracta d'informació relativa a la valoració de les ofertes el coneixement de les quals resulta essencial per a comprendre el perquè de la puntuació obtinguda en l'informe de valoració del tècnic municipal”. Els apartats accessibles a consulta són mitjans personals del servei de recollida, del de neteja viària i del servei d'ecoparc i mitjans materials quant a vehicles/maquinària i contenidors.


Respecte a la resta de qüestions a les quals FCC ha sol·licitat accés, l'acord estableix requerir a Urbaser, empresa concessionària del contracte, perquè concrete, en el termini de cinc dies hàbils, quines dades i informacions són efectivament confidencials en els apartats de recollida de la fracció orgànica, instal·lacions i inici del contracte.

El segon punt de l'ordre del dia d'aquest ple extraordinari, “Sol·licitud d'accés a l'expedient del servei de recollida de residus sòlids urbans, gestió de l'ecoparc i neteja viària per l'empresa TETMA S. A.”, ha sigut aprovat per unanimitat.

La mercantil sol·licita “l'accés a l'expedient complet del tràmit d'adjudicació a l'empresa *URBASER” i amb l'aprovació de hui se li concedeix accedir a la documentació de l'expedient “excepte aquella informació considerada com de caràcter confidencial, tant en les ofertes com en la documentació administrativa que faça referència a aquesta, especialment en l'informe de valoració de les ofertes”. Així mateix, en l'acord es fa constar que “aquesta documentació es troba ja publicada en el perfil del contractant de l'Ajuntament de Dénia”.

El ple aprova la sol·licitud d'accés a l'expedient d'adjudicació del servei de r...

Altres notícies

Anar al principi de la pàgina