Contingut principal

Ajuntament de Dénia

Actualitat

Dénia traça el seu pla d'acció per a convertir-se en una ciutat amigable amb les persones majors

Dénia ha experimentat en els últims anys un augment considerable de població major de 65 anys, que hui dia suposa el 19,20% del total d'habitants censats. El govern municipal, atesa aquesta realitat, ha posat en marxa polítiques “per a promoure un envelliment més actiu i la participació de totes les persones en la vida municipal, independentment de l'edat”, en paraules de l'alcalde Vicent Grimalt, qui ha presentat hui l'última d'aquestes iniciatives, el Pla d'Acció “Dénia, ciutat amigable amb les persones majors” 2022-2024 que es durà a aprovació en el ple de dijous pròxim.

 

L'elaboració d'aquest pla d'acció i el diagnòstic previ a la seua redacció cal emmarcar-lo en l'adhesió de Dénia a la Xarxa mundial de ciutats i comunitats amigables amb les persones majors que desenvolupa l'Organització Mundial de la Salut des de 2010 i que compta ja amb més de 800 membres distribuïts en 41 països. Dénia va aprovar la seua incorporació a la xarxa a l'octubre de 2020 per unanimitat de la Corporació.

 

La fase 1 del procés d'adhesió consisteix en l'elaboració d'un diagnòstic inicial que detecte les fortaleses i febleses del municipi quant a la seua “amigabilitat” amb la població de més edat, comptant amb l'opinió de les persones majors de la localitat, que servirà per a elaborar un Pla d'Acció i uns indicadors que permeten avaluar les seues actuacions.

 

El diagnòstic sobre la situació de les persones majors a Dénia s'ha confeccionat a través d'un procés participatiu en el qual han col·laborat majors residents a la ciutat, associacions, personal de la residència Santa Llúcia, personal investigador de l'Observatori d'Igualtat del centre associat UNED Dénia i personal tècnic de diferents àrees municipals.

 

Vicent Grimalt ha subratllat que d'aquest diagnòstic previ es desprenen dues idees: “que ja som una ciutat amigable per a les persones majors, en la qual se senten respectades, troben una àmplia oferta de serveis i activitats al seu abast i en la qual es fomenta la seua participació i les polítiques dirigides a millorar el seu benestar i, per contra, tenim una assignatura pendent en matèria de disseny urbanístic zones de descans, accessibilitat i transport públic, entre altres”.

 

Per a donar resposta a aquestes demandes s'ha confeccionat el pla d'acció per als pròxims tres anys, en el desenvolupament dels qua les regidories hauran de treballar de manera transversal.

 

La regidora del Major, Elisabet Cardona, ha assenyalat que l'execució del pla abasta diferents àrees d'intervenció “i constitueix un desafiament important: les polítiques socials, l'urbanisme i els serveis han de donar un gir per a secundar i permetre a les persones majors millorar la seua vida diària en el municipi, gaudir de bona salut i continuar participant en la societat d'una manera plena i activa”.

 

En l'àrea d'espais a l'aire lliure i edificis s'ha observat que la major preocupació és la mala comunicació d'aquests espais, l'estat del paviment pel qual es desplacen, així com les mancances de mobiliari i d'infraestructures que els permeta la seua correcta utilització i la comoditat necessària perquè puguen servir de nexe social a la ciutat. Per a pal·liar aquestes mancances es contemplen accions com la creació d'un pla d'acció de ràpid reconeixement i reparació de les voreres del municipi i problemes d'accés als edificis; dotar als espais a l'aire lliure de mobiliari pensat per al descans i les interaccions socials (bancs enfront de bancs, taules, taules recreatives d'escacs, cartes, dames, parxís…, zones de petanca o bitlles, etc.); la creació d'un mapa de “passeig segur i accessible” per districtes per a arribar als llocs públics i unir-los entre ells o dotar als espais a l'aire lliure de banys públics amb una correcta higiene i manteniment.

 

El transport públic en el municipi, segons la població major de Dénia, ha de millorar donada la insuficiència de recursos tant en el transport interurbà com intraurbà. Així mateix, les condicions en les quals es presten els serveis moltes vegades no els són del tot favorables. En aquest sentit, els agradaria que els mitjans de transport s'adaptaren a les seues necessitats, es compliren els horaris i s'ampliaren les rutes per a poder accedir a altres destinacions, com, per exemple, la residència. Aquestes demandes es recullen en accions concretes del pla.

 

La població major, respecte a l'àrea d'habitatge, considera que hi ha alguns aspectes que podrien millorar i que el pla recull en iniciatives com la creació de subvencions municipals per a l'accessibilitat a habitatges on viuen per persones majors; la millora de les instal·lacions i recursos de la residència municipal Santa Llúcia i que compte com a criteri prioritari en l'adjudicació de places ser resident a Dénia o impartir formació dirigida al personal tècnic de l'ajuntament sobre nous models residencials per a persones majors: pisos tutelats, residències amb unitats de convivència, apartaments intergeneracionals…

 

Quant al respecte i la inclusió social de les persones majors a la ciutat de Dénia, els participants en el diagnòstic mostren satisfacció i han apuntat algunes accions que millorarien la situació com la creació del Consell dels Majors, que es constituirà previsiblement al mes de febrer, la realització d'activitats intergeneracionals d'intercanvi d'experiències i coneixement entre joves i majors i la promoció d'activitats entre residents nacionals i internacionals.

 

Si abordem l'àrea de participació social, es proposen accions com la creació de més places en els cursos del Centre Social, ampliar els canals d'informació de les activitats dirigides a majors o la realització d'activitats per a les persones majors propostes i organitzades per elles mateixes.

 

En matèria d'ocupació i participació es proposa que es desenvolupen programes municipals de voluntariat en els quals es compte amb les persones majors i, en concret, es recull com a acció la creació o impuls d'un sistema de voluntariat per a acompanyar a persones majors que viuen en situacions de soledat no desitjada i/o tenen dificultat per a eixir del seu domicili.

 

Per a cobrir les demandes en l'apartat de comunicació i informació s'estableixen accions com l'habilitació d'un punt d'informació i atenció presencial específic per a persones majors de totes les nacionalitats o la creació d'un apartat en la web de l’Ajuntament de Dénia específic per a les persones majors, on disposen de tota la informació adaptada a les seues necessitats (fàcil accés, grandària de lletra augmentada...).

 

Per a finalitzar, en l'àrea de serveis socials i de la salut el pla d'acció preveu crear un punt d'informació i atenció, exclusiu per a les persones majors, espanyoles i estrangeres, relacionat amb gestions burocràtiques i sanitàries; exercir d'intermediari amb els centres de salut per a impulsar una millora en l'atenció a les persones: minimitzar el termini de les cites, que es donen a curt termini, presencials, així com possibilitar una atenció continuada del pacient i realitzar activitats formatives relacionades amb la salut i el benestar de les persones majors, entre altres.

 

 

 

Dénia traça el seu pla d'acció per a convertir-se en una ciutat amigable amb les persone...
Dénia traça el seu pla d'acció per a convertir-se en una ciutat amigable amb les persone...

Altres notícies

*Informació gestionada pel Gabinet de Comunicació i Premsa de l'Ajuntament de Dénia.

Informació de contacte
Anar al principi de la pàgina