Contingut principal

Ajuntament de Dénia

Actualitat

L’Ajuntament de Dénia recuperarà les competències de gestió tributària i recaptació de la taxa del fem i l’impost de vehicles a 2024

El ple extraordinari de l’Ajuntament de Dénia celebrat ahir a la vesprada va aprovar per majoria, amb els vots a favor dels grups PSPV, Compromís, Partit Popular i Ciudadanos i l’abstenció de Gent de Dénia, comunicar a la Diputació D’Alacant la voluntat de l’Ajuntament de Dénia de recuperar les competències en matèria de gestió tributària i recaptació en període voluntari de l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica i de la taxa de recollida de Residus Sòlids Urbans per a l’exercici 2024.

 

A més es va acordar sol·licitar al Govern provincial la pròrroga per un únic exercici de la cessió a Suma d’estes competències que passaran al Consistori a 2024.

 

El ple també va aprovar la tercera modificació de crèdit de 2022, per un import de 235.715,29 euros, procedents del romanent de tresoreria, per a fer front a un increment en la despesa per a activitats del departament de Festes (220.000€) i a les majors aportacions als pressupostos de la Comunitat d’usuaris d’abocaments de Dénia-el Verger i de la de Dénia-Ondara-Pedreguer. El punt va eixir endavant amb els vots favorables de tots els grups de la Corporació municipal excepte Gent de Dénia, que va votar abstenció.

Per últim, es va aprovar l’exposició pública de la versió final del Pla General Estructural 2022, que es pot consultar des de hui dijous a la pàgina web municipal (www.denia.es) i donar una audiència de 20 dies des de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana per a la presentació d’al·legacions. Van donar suport a este punt els grups PSPV i Compromís.

Superat aquest tràmit, la cinquena exposició pública a la qual s’ha sotmés el PGE des que s’iniciara el procés de redacció l'any 2015,  el Ple resoldrà les al·legacions presentades i aprovarà el document, que passarà aleshores a la Comissió Territorial d'Urbanisme d'Alacant per al vistiplau definitiu.

 

 

 

 

L’Ajuntament de Dénia recuperarà les competències de gestió tributària i recaptació de la ta...
Anar al principi de la pàgina