Contingut principal

Ajuntament de Dénia

Actualitat

Presentació del IV Pla d'Igualtat d'oportunitats entre dones i homes de Dénia

El regidor d'Igualtat i Diversitat de l'Ajuntament de Dénia, Javier Scotto, va participar ahir 9 de novembre en l'acte de presentació del IV Pla municipal d'Igualtat d'oportunitats entre dones i homes de Dénia. Scotto va estar acompanyat per Amparo Castillo, responsable d'Igualtat i Formació de Nímia Consulting, i per Marta Colomer (Tutticonfetti), dissenyadora gràfica del projecte, en l'acte de presentació que va tindre lloc a la Biblioteca municipal.

Fase inicial de diagnòstic

Després de la fase de diagnòstic de la situació inicial, realitzat per Nímia Consulting, que incloïa una anàlisi d'informació basat en unes enquestes realitzades als ciutadans de Dénia, al desembre de 2022, es va elaborar el Pla d'Igualtat 2023-2027, a través del Consell dels Dones, i la Regidoria d'Igualtat. Aquest pla es va aprovar per part de l'Ajuntament de Dénia en la sessió plenària d'abril de 2023. Però, com va explicar l'edil d'Igualtat, “aprovar un pla i presentar-lo, porta implícit un compromís d'executar i de fer realitat les accions, els objectius i les finalitats que marquen el Pla. Per tant, quan s'aprova un Pla cal assumir l'execució d'eixe Pla”.

Des de 2005, any en què es va aprovar el I Pla d'Igualtat, “l'Ajuntament de Dénia va adquirir el compromís d'anar treballant, des de llavors a implementar polítiques d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes en el municipi”, va manifestar Scotto. Des de l'elaboració del I Pla, “s'ha detectat que s'han produït molts canvis en la nostra societat. Hem vist i hem participat d'avanços legislatius, dirigits a la igualtat d'oportunitats o la lluita contra la violència de gènere, i també que hi ha un cert progrés social en el qual fins i tot hem incorporat conceptes al nostre vocabulari que visibilitzen la realitat social de la igualtat, conceptes com la corresponsabilitat, la conciliació, la presència equilibrada, el llenguatge inclusiu i no sexista, la bretxa salarial, el permís de paternitat, la protecció contra les agressions i l'assetjament sexual i el consentiment exprés en les relacions sexuals. Precisament que estiguem verbalitzant tots estos conceptes fa que estiguem assumint i interioritzant que existeix un problema, i que hem d'anar pel camí d'erradicar-lo”, va declarar l'edil d'Igualtat.

Fa vint que anys que es va aprovar la llei autonòmica d'Igualtat entre homes i dones. “Les institucions tenim l'obligació legal, marcada per l'aprovació d'eixa llei, d'impulsar polítiques publiques dirigides a posar fi a les causes estructurals de les desigualtats entre dones i homes, des dels governs locals tenim l'obligació de conéixer quines són les necessitats i problemàtiques de la ciutadania i propulsar i dinamitzar plans d'Igualtat com este, que han de ser transversals, i en totes les esferes de la vida, la personal, la familiar, l'educativa i la social”, va manifestar Javier Scotto.

Per al IV Pla d'Igualtat, “s'ha de comptar amb la participació de la ciutadania, sense la col·laboració i la corresponsabilitat de la qual no és possible aconseguir eixa igualtat efectiva entre dones i homes en el municipi de Dénia”, segons paraules de l'edil d'Igualtat. “Precisament la participació de la ciutadania, d'entitats i d'associacions són els motors que aconseguiran la transformació i el progrés social. No sols les associacions de dones, sinó també les forces polítiques, els centres educatius i esportius, l'oci, la cultura, la festa i el propi teixit empresarial ha de participar del compromís amb el Pla d'Igualtat”, va exposar Scotto, qui va finalitzar declarant que la igualtat no és només una qüestió de dones, és qüestió d'homes i dones, és una qüestió de totes les persones.

 

Accions IV Pla d'Igualtat

El IV Pla d'Igualtat Oportunitats entre homes i dones de Dénia recull perquè les mesures i accions que tenen com a meta aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar qualsevol situació discriminatòria per raó de sexe en el municipi. El IV Pla és una continuació dels plans anteriors, és un procés en constant evolució, una continuació de millores de la igualtat, un pla molt concret adaptat al diagnòstic i a les necessitats detectades de l'actualitat. Però, segons va observar Scotto, “cal estar pendents al mateix que no es produïsquen reculades en eixos avanços que s'hagen pogut aconseguir, reculades perquè hi haja un discurs social i institucional de “negacionismo”, un discurs que al final és un reactiu a eixe progrés i d'eixos assoliments que es volen aconseguir”. Les accions més importants reflectides en este IV Pla són

1.         La perspectiva de gènere en l'administració local, l'objectiu general de la qual és garantir l'efectiva incorporació de la transversalitat i de la perspectiva de gènere en l'administració local,

2.         L'associacionisme, la meta del qual és promoure la igualtat i la solidaritat com a valors compartits entre la ciutadania. Crear seguretat en la relació entre el teixit associatiu i el consistori per a lluitar conjuntament per a constituir un municipi lliure de discriminacions i igualitari

3.         Educació, cultura i esports, amb la finalitat d'introduir la perspectiva de gènere en les dinàmiques educatives, culturals i esportives del municipi amb entorns igualitaris de participació educativa i social

4.         Formació i sensibilització amb el propòsit de secundar i impulsar la transformació social igualitària des de la formació. Integrar la perspectiva de gènere en l'entorn formatiu de Dénia

5.         Teixit empresarial amb la finalitat de promoure i fomentar la igualtat de gènere en el teixit empresarial municipal

6.         Salut i benestar per a fomentar la salut i benestar atenent de manera directa als problemes de salut específics

7.         Violència contra les dones amb la intenció de contribuir a l'eliminació de la violència de gènere i masclista

8.         Apoderament de la ciutadania i participació l'objectiu de la qual és visibilitzar i fomentar la participació de la ciutadania en la presa de decisions.

Finalment, alguna de les accions més rellevants del IV Pla d'Igualtat són realitzar un estudi sobre la mobilitat urbana i transport públic des de la perspectiva de gènere, garantir la presència dels Punts Violeta en les festivitats de Dénia així com a activitats de caràcter lúdic-festiu, designar un espai segur per a la lactància materna a Dénia, o la formació en els centres educatius dirigida al professorat, famílies i alumnat, entre altres.

Enllaç per a descarregar el pla

https://www.denia.es/es/info/benestar/igualtat.aspx

Presentació del IV Pla d'Igualtat d'oportunitats entre dones i homes de Dénia
Presentació del IV Pla d'Igualtat d'oportunitats entre dones i homes de Dénia
Presentació del IV Pla d'Igualtat d'oportunitats entre dones i homes de Dénia

*Informació gestionada pel Gabinet de Comunicació i Premsa de l'Ajuntament de Dénia.

Informació de contacte
Anar al principi de la pàgina