Contingut principal

Ajuntament de Dénia

Seguiment programa de govern i polítiques públiques 2019 - 2023

01. Continuem millorant la ciutat. Més i millors espais públics

Projecte: Programa de govern: 23 principals punts

Estat: Tramitació

Regidor/a: Maria Josep Ripoll

METES ODS:

  • 10.2 Promoció de la Inclusió social, econòmica i política
  • 11.3 Augment de la urbanització inclusiva i sostenible
  • 11.6 Reducció de l'impacte ambiental en ciutats
  • 11.7 Proporcionar l'accés a zones verdes i espais públics segurs
  • 11.A Suport a vincles zones urbanes, periurbanes i rurals
  • 12.7 Adquisicions públiques sostenibles
  • 13.2 Incorporació del canvi climàtic en polítiques, estratègies i plans nacionals
  • 16.6 Creació d'institucions eficaces i transparents
  • 17.17 Foment d'aliances públic-privades

SEGUIMENT:

31 de Març de 2023
Reurbanització camí de Sant Joan:

Obres de millora d'accessibilitat de vianants en el camí de Sant Joan, entre l'avinguda Joan Fuster
i el carrer de la Corona Boreal. Es van realitzar millores en la xarxa de pluvials i en l'enllumenat públic, amb la substitució dels punts de llum actuals per LED; renovació de la senyalització horitzontal i vertical; i instal·lació de mobiliari urbà. Obres pressupostades en 112.000 euros, finançades al 65% per la Diputació d'Alacant.

Obres de reurbanització dels carrers Pare  Pere, Major, Valgamedios i adjacents

Primera fase de les obres de reurbanització finalitzades al maig de 2021.
En el segon semestre de 2021 van finalitzar les obres de conversió en zona de vianants del vial existent en la plaça Valgamediós de carrer Major a Ronda de les Muralles.
Les obres de reurbanització de la plaça de Valgamediós i carrers i places de l'entorn a l'amb un pressupost de 659.448,26 euros.
La Diputació d'Alacant va subvencionar el 65% del cost total i l'Ajuntament de Dénia reste.
Les obres resolen els problemes que ocasiona el trànsit rodat i l'aparcament als carrers estrets amb vorera insuficient per al pas de vianants, així com millorar la situació de les infraestructures existents, obsoletes i sense de xarxa d'evacuació d'aigües pluvials.
En la plaça de Valgamediós, popularment coneguda com a plaça Oest, s'ha suprimit l'aparcament de la zona central per a convertir-la en un lloc per a ús exclusivament per als vianants.
La segona fase d'aquestes obres es *ejecturá en la tardor de 2022.
S'ha actuat amb un empedrat i s'han col·locat bancs, papereres i jardineres amovibles que es podran retirar quan es requerisca. actuarà als carrers Major, de la Bretxa, del Cos de Guàrdia, del *are Pere, de l'Estrela i la plaça del Tenor Cortis.
El carrer Major s'ha convertit en una via essencialment per als vianants on s'ha suprimit l'aparcament. Es van demolir les voreres i s'ha substituït el ferm asfàltic per llambordes. Als carrers perpendiculars de la *Bretxa i *Cos de Guàrdia s'ha actuat amb pavimentació d'igual tipologia.
Al carrer Pare Pere s'ha actuat en el ferm de rodadura, sense alterar la geometria, l'ús i la tipologia actuals. Per a això, el projecte distingeix dues zones.
En la primera, que abasta des del carrer de l'Estrela fins a la plaça del Tenor Cortis, on s'ha alçat el ferm actual i es renovaran les voreres laterals i vorada.
En el segon tram contemplat, entre la plaça del Tenor Cortis i el carrer de Ramón y Cajal, s'ha fresat el ferm actual de calçada i s'ha reasfaltat, mantenint les infraestructures actuals. Al carrer de l'Estrela, donats els problemes d'evacuació d'aigües pluvials existents, s'han instalat embornals de captació i una canalització d'aigües pluvials amb canonada que, a més de recollir l'aigua que prové del carrer Major, connecta amb la xarxa existent al carrer de Montcada. La plaça del Tenor Cortis s'ha convertit en un espai per als vianants, impedint-se l'accés rodat i l'aparcament en els laterals, a excepció de l'accés a un gual existent. S'ha reparat i reconstruït la jardinera existent en el centre de la plaça, mantenint el disseny actual.

Reurbanització de la   Glorieta del País Valencià, carrer  Cop,  Ramón y Cajal i millora del carrer Marqués de Campos

Reurbanització de la glorieta del País Valencià i el seu entorn, els carrers Ramón y Cajal, Cop i el Carreró de Morand.
Pressupost superior d'1.3 milions d'euros amb subvenció del 55% per part de la Diputació d'Alacant.

Actualment en obres

Tornar

Anar al principi de la pàgina