Contingut principal

Ajuntament de Dénia

Actualitat

L'Ajuntament de Dénia rep el requeriment de Conselleria per a designar els representants municipals en la comissió mixta que abordarà el traspàs de la Residència Santa Llúcia

L'Ajuntament de Dénia va rebre ahir per registre d'entrada el requeriment de la Conselleria de Polítiques Inclusives per a designar els cinc representants, més l'Alcaldia, que formaran part de la comissió mixta que començarà en breu a treballar en el procés de traspàs a Generalitat de la residència municipal de Santa Llúcia, infraestructures, personal i equipaments de competència del Govern autonòmic dins del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials.

 

En un termini de 15 dies naturals, el consistori ha de nomenar les persones que hi participaran, personal polític i tècnic. Des de l'equip de govern ja s'ha avançat la voluntat d'integrar també representació dels grups polítics de l'oposició.

 

La composició de la comissió serà paritària entre representants de la Generalitat i de l'entitat local. La presidència recaurà en la persona titular de la Conselleria i la vicepresidència en l'alcalde de Dénia, Vicent Grimalt.

 

Aquest requeriment i la constitució de la comissió mixta són els dos primers passos que inicien efectivament el procés de transferència de la residència municipal, en compliment de la Llei 3/2019, de 18 de febrer, de Serveis Socials Inclusius de la Comunitat Valenciana, que en la disposició transitòria primera especifica que “la Generalitat, d'acord amb el que dispose el Pla estratègic de serveis socials de la Comunitat Valenciana, promourà el procés de transferència progressiva a la Generalitat de les infraestructures i equipaments d'atenció secundària i dels serveis d'atenció diürna, d'atenció ambulatòria i d'allotjament alternatiu de l'atenció primària, de titularitat de les entitats locals”.

 

El 30 de novembre de 2020 l’Ajuntament de Dénia va rebre carta de la Secretaria Autonòmica de Planificació i Organització del Sistema en què es sol·licitava informació sobre el centre, en el marc de l’estudi general de la situació dels centres residencials (atenció secundària) de titularitat municipal, que Conselleria estava desenvolupant per a donar compliment a l’esmentada llei, i “avançar en el traspàs d’infraestructures de competència autonòmica”.

L'Ajuntament de Dénia rep el requeriment de Conselleria per a designar els representants...
Anar al principi de la pàgina